Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 45

0
560
PGO -

“Văn tế thập loại chúng sinh”[*]
Hai trăm năm lẻ- Như hình hôm nay?
Hơn hai thế kỷ đổi thay
Mà nay lục bát tỏ bày lời xưa.

Vô thường trời nắng bỗng mưa
Ấy là định luật muôn xưa vẫn vầy,
Khúc thiền sau mới hai ngày
Đại dịch Cô-vít thế này ngẫm sao:

Số liệu thế giới tăng cao
Mắc nhiễm, chết chóc-đã nào dừng đâu,
Gần tám triệu rưỡi mắc sầu
Hơn bốn lăm vạn, nỗi đau chia lìa.

Hai ngày: mới chỉ hôm kia
Nhiễm tăng bốn vạn, khắc bia vạn người[**]
Đại dịch đe doạ muôn nơi
Hãy nhìn số liệu, để thời đắn đo.

Đắn đo khác với âu lo
Giữ tâm An lạc, giữ cho lòng lành,
Đừng để Cô-vít tung hoành
Ấy là bảo trọng, thực hành y khoa.

Giữ gìn, phòng dịch muôn nhà
Cách ly nguồn dịch, phòng xa ắt rồi
Khẩu trang, sát khuẩn muôn nơi
Khi nào hết dịch, mới thời an yên.

Việt Nam sáu chục ngày liền
Không để mắc nhiễm ”phép Tiên” lúc này,
Số liệu thế giới từng ngày
Nhắc ta giữ vững xứ này an yên.

Giữ tâm An lạc- khúc Thiền
Những vần lục bát gửi miền xa xăm,
Vần thơ Lục bát Việt Nam
Tỏ bày chia sẻ: ”Bĩ-Cam”[***]nhân quần…

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*]Đại thi hào Nguyễn Du.
[**] Số liệu hai ngày trước:
“Gần bốn tư vạn “lìa đàn”
Tám triệu mốt nhiễm, nỗi oan nhân quần”
(Khúc Thiền ca thứ 44).
[***] https://vi.m.wiktionary.org/wiki/khổ_tận_cam_lai