Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc Thiền ca thứ 42

0
1048
PGO -

“Văn tế thập loại chúng sinh”

Tương truyền, cụ Nguyễn viết hình như nay(?)

Những lời thống thiết tỏ bày

Nỗi đau đồng loại những ngày dịch ôn.

 

Bẵng đi mới mấy chục hôm

Nhìn vào số liệu dịch ôn thế này:

Bảy triệu,hai lẻ nhiễm lây

Gần bốn mốt vạn thân này lìa xa.

 

Thương thay,người bệnh những ca

Xót thay, đồng loại lìa xa cuộc đời,

Chúng sinh thập loại người ơi

Vô thường cơn gió-cuốn trôi cuộc đời.

 

“Ngẫm hay muôn sự tại trời”[*]

Thiền ca lục bát tỏ lời tiếc thương,

Đại địch Covid tai ương

Từ -Bi là chữ xót thương nhân quần.

 

Những lời ai điếu thương thân

Năm châu-bốn biển xa gần bi ai,

Hỡi người về chốn thiên thai

Thoát siêu- người hỡi, an bài ngàn thu.

 

Thiền ca, ca lục bát lời ru

Cầu mong linh hỡi, ngàn thu niết bàn,

Vô thường-những cái chết oan

Vì trận đại dịch-nát tan cõi lòng!

 

Đại dịch khắp chốn chưa dừng

Giữ tâm an lạc, xin đừng chủ quan

Việt Nam thành tựu vẻ vang

Năm châu đều viết lời vàng cho ta.

 

Cảm ơn bè bạn gần xa

Động viên khích lệ -chúng ta giữ gìn,

Vắcxin phòng bệnh an nhiên

Giữ tâm an lạc khúc thiền lời ru.

 

Khởi động cỗ máy mặc dù

Đại dịch còn đó- liệu trù chớ quên,

Bài học cảnh giác bao phen

Làm nên thành tựu đừng quên lúc này.

 

Thị trường rộng mở hôm nay

Hiệp định thương mại-Tỏ bày hân hoan,

Ưu tiên ưu đãi thuế quan

Châu âu cùng với Việt Nam tuyệt vời.

 

Qua rồi cái cảnh một thời

“Tứ bề thọ địch”, sáng ngời từ đây,

Người người chung sức chung tay

Đón vận hội mới tỏ bày niềm vui!

 

Sao cho đừng phải ngậm ngùi

Như “xe đang chạy bỗng rồi hết xăng”

Quản lý công chức thật căng

Nhũng nhiễu, vòi vĩnh- chặt phăng bệnh này!

 

Tiếp thu văn hóa phương tây

Gìn bản sắc xứ này song song,

Hoa hồng, hối lộ: nói không(!)

Đó là mới cách giữ ông bạn hàng.

 

Tự do thương mại sang trang

Văn hóa doanh nghiệp sẵn sàng chữ “liêm”

Sẽ dần bớt kiểu “đi đêm”

Hoa hồng, chiết khấu rối thêm thị trường.

 

Sẽ dần hết cảnh nhiễu nhương

“Dự án đội vốn”- coi thường kỷ cương,

Các bên cùng thắng thị trường

Ấy là văn hóa bốn phương pháp quyền.

 

Tự do thương mại nhân duyên

Chân lý nhân quả làm nên trái lành,

Thiền ca -cơn gió mát lành

An Dân, Quốc Thái viết thành chữ”Vui “(!)

Luật gia Trần Thúc Hoàng

[*] Truyện Kiều-Nguyễn Du.

Xem thêm tại: Thơ văn