Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 38

0
1079
PGO -

Tin vui từ báo Nhân Dân
Bộ KIT xét nghiệm Việt Nam lọt vào:
Sản phẩm đạt chất lượng cao
Quốc tế công nhận- Tin nào vui hơn

Đại dịch đang lúc nguy nan
Thành tựu y tế Việt Nam góp phần,
Phát hiện dịch bệnh xa gần
Để cùng nhân loại chống quân ôn thù.

Đẩy lùi dịch bệnh “âm u”
Cho ngày tươi sáng hết thù: dịch ôn
Những người vì nước vì non
Trí tuệ, tâm huyết, lòng son sáng ngời.

Danh thơm, tiếng tốt để đời
Là những Bồ Tát, muôn lời tri ân,
Từ-Bi-Hỷ-Xả lòng nhân
Thiền ca- khúc hát mùa xuân cõi đời.

Khúc thiền nghe tự muôn nơi
Đồng quê, phố thị những lời an yên,
Niết bàn hạ giới cõi thiền
Là tâm an lạc, muộn phiền tiêu tan.

Muôn người, muôn lúc hân hoan
Từ-Bi-Hỷ-Xả: Niết bàn là đây,
Cõi đời: Năm, tháng, từng ngày
Muôn vàn quý giá: đó đây ân tình.

Thứ nhất, ơn mẹ cha sinh
Hai ơn Tổ quốc của mình sinh ra,
Ba ơn Đức Phật dạy ta:
Từ-Bi-Hỷ-Xả;Bốn là nhân gian.

Như Lai nhập cõi Niết nàn
Truyền cho nhân loại muôn vàn trí tâm,
Những lời nhân ái cao thâm
Rọi soi muôn nẻo, trời gần-trời xa.

Trí tuệ toả sáng bao la
Vừa là thầy giáo, vừa là từ y
Mênh mông biển trí, từ bi
Kinh điển Đức Phật: thành trì an yên.

Can qua- đại dịch ta thiền
Thiền trí, thiền tuệ- an yên hành thiền
Vũ trụ vận động triền miên
Thiền là vũ trụ, ta thiền khôn nguôi.

Thiền cho thấu hiểu đất- trời
Bao la vũ trụ, đất trời: Mẹ-Cha
Chúng sinh, vạn vật quanh ta
Duyên sinh-trái đất- ngôi nhà thiện lương.

Nghĩ suy hai chữ vô thường
Nhân tình thế thái khôn lường vô minh,
Giá như hiểu hết sự tình
Vô thường, vô ngã-tường minh, giá mà.

Triết lý Đức Phật bao la
Chỉ đường, dẫn lối cho ta tỏ tường
Nhắc rằng định luật vô thường
Có-không, Không-có: khôn lường: Tất nhiên!

Vô ngã: Hãy nhớ đừng quên
“Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng
Một người đâu phải nhân gian
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi” [*]

Đại dịch đang khắp muôn nơi
Việt Nam đã ổn, cũng thời nhớ câu:
“Trường kỳ kháng chiến” mặc dầu
Khó khăn đến mấy- chung câu kết đoàn

Phí trước đại dịch còn nan
Trường kỳ chống dịch, luận bàn quốc gia
Dòng chảy cuộc sống phải là
Phát triển kinh tế, mọi nhà chung tay.

Giãn cách, không để nhiễm lây
Lắng nghe y tế hàng ngày thông tin,
Giữ tâm an lạc cho mình
Cộng đồng thân ái, thiện lành Từ-Bi.

Triết lý Đức Phật là gì?
Bốn chân lý phải hiểu thì ngộ ra,
Đời là sự khổ ấy là
Bản năng tham,ái gây ra khổ buồn.

Nhưng khổ sẽ diệt được luôn
Nếu mà tu(sửa)- khổ buồn tiêu tan,
“Triết học thực tiễn” muôn vàn
“Tôn giáo”nhà Phật- Cá nhân thực làm.

Đường tu biết mấy gian nan
Kinh điển Đức Phật-Niết Bàn hoan ca
Niềm đau, nỗi khổ thoát ra:
Từ-Bi-Hỷ-Xả,ấy là dược tiên./.

Luật gia Trần Thúc Hoàng

[*]Tiếng ru-Tố Hữu.

Xem thêm tại:>> Chuyên mục thơ Phật giáo Online