Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 36

0
749
PGO -

Hai lăm, thứ bảy, tháng tư:

Số liệu đại dịch đã như thế này:

Hơn hai triệu tám nhiễm lây

Mười chín vạn bảy chia tay cõi đời.

 

Đau thương,tang tóc muôn nơi

“Ngôi làng trái đất” khóc hời bi ai,

Vô thường, vô ngã- Thiện tai[*]

Viêm phổi Vũ Hán-ngắn dài khi nao?

 

Đất dày và hỡi xanh cao

Khi nào hết dịch, khi nào Địa-Thiên?

Giữ tâm an lạc hãy thiền

“Vắc-xin đặc hiệu”: An yên-Lòng lành!

 

Bước đầu chống dịch rạng danh

Việt Nam, đất nước yên lành: Thiện tai

Chỉ thị mười sáu dặm dài

Thành công tán thán: Thiện tai khiêm nhường.

 

Bước sang chặng mới dặm trường

Chỉ thị mười chín: Tỏ tường muôn nơi,

Cách ly nới lỏng-Đồng thời:

Tạo đà bứt phá để khơi dòng vàng.

 

Mọi ngành kinh tế mở mang

Dòng chảy cuộc sống sang trang chuyển mình,

Lo cho quốc kế dân sinh

An toàn tính mạng dân mình trước tiên.

 

An Dân đất nước vững bền

Giữ gìn biển đảo chủ quyền quốc gia,

Thắng dịch, đất nước chúng ta

Sẽ cùng nhân loại, một nhà dựng xây.

 

Giữ gìn cho trái đất này

Màu xanh hy vọng, tỏ bày muôn nơi

Hoà bình, hữu nghị, tình người

Qua cơn hoạn nạn, người ơi tỏ tường.

 

Vô thường-Đại dịch tai ương

Can qua, chia sẻ tình thường nhân quần

Đoàn kết chống kẻ bất nhân

Lợi dụng đại dịch, tham sân điên cuồng.

 

Giá như họ biết bỏ buông

Để cùng nhân loại vượt cuồng dịch ôn,

Thế nhưng dạ sói lòng chồn

Tham lam, lật lõng- mãi còn trơ trơ.

 

Trục lợi, ăn bẩn, ăn dơ

Bằng mọi thủ đoạn, chúng vơ không từ

Quyết không nấn ná, chần chừ

Chung tay trừng trị, sẽ nhừ đòn thôi(!)

 

Việt Nam- Chân lý sáng ngời

Hoàng Sa yêu dấu vẫn nơi ngư trường,

Trường Sa biết mấy yêu thương

Hai mốt đảo, đá vẫn thường bên ta.

 

Biển Đông,muôn đảo của ta

Hướng về Tổ quốc- Ngôi nhà Việt Nam,

Giặc kia dẫu có tham tàn

Việt Nam sức mạnh lòng Dân phi thường.

 

Năm ngàn năm- Chí quật cường

Thành đồng- Luỹ thép quê hương đất này,

Dẫu cho lũ giặc chúng bay

Trăm phương ngàn kế, biển này lửa sôi.

 

Việt Nam-Đất nước chúng tôi

Bốn phương là bạn, là người anh em!

Phật Hoàng[**] đánh giặc và thiền

Từ-Bi-Hỷ-Xả, viết nên sử vàng.

 

Ba lần phương Bắc tràn sang

Đều chuốc thất bại, bẽ bàng ngàn thu

Yếu- mạnh có lúc mặc dù

Ngàn đời vẫn nhấn kẻ thù biển sâu.

 

Đạo lý, nhân nghĩa hàng đầu

Ấy là sức mạnh, ấy câu phi thường

Hãy xem lịch sử: Soi gương

Bao kẻ đại bại đến quê hương này.

 

Việt Nam không muốn thế này

Ban hành quyết định: Quảng Tây của mình

Quảng Đông về với Ba Đình

Những trò hài hước: Vô tình trẻ con!

 

Ngày xưa Thập vạn đại sơn [***]

Đạo quân nhà Phật hãy còn trơ trơ

Đánh cho quân giặc trắng cờ

Làm xong việc nghĩa, quân cơ rút về.

 

Bắc Kinh đừng có ngủ mê

Chớ đùa với lửa, quay về quy y

Nương dựa vào những thứ gì

Tổ tiên để lại- chớ vì tham sân(!)

 

Luật gia Trần Thúc Hoàng

[*] Lành thay! Tức là lời khen khi hợpvới ý mình.

[**]Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

[***]https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chiến_dịch_Thập_Vạn_Đại_Sơn

Xem thêm tại:>> Chuyên mục thơ Phật giáo Online