Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 35

0
591
PGO -

Tự hào đất nước Việt Nam

Một trăm ngày lẻ: Làm nên sử vàng,

Giữ cho dân chúng an toàn

Một trăm ngày ấy, vẻ vang muôn đời.

 

Nhìn cơn đại dịch khắp nơi

Hai triệu rưỡi mắc, nói lời sao đây

Mười tám vạn rưỡi chia tay

Than ôi! Đau xót, những ngày bi thương.

 

Biết rằng hai chữ vô thường

Mà sao vẫn thấy khôn lường bi ai?

Việt Nam cho đến lúc này

Dân và Chính phủ chữ này: Niềm tin(!)

 

Đại dịch còn đó giữ gìn

Nới lỏng là để nội sinh phát bùng

“Lò xo” đã nén tận cùng

Là khi sức bật như tung để rồi:

 

Nội sinh, sáng tạo muôn nơi

Nhà nhà chung sức, người người chung tay

Đại dịch vẫn chống đêm ngày

Cuộc sống: Dòng chảy, chung tay vận hành.

 

Có giặc là nghĩa “chiến tranh”

“Chống dịch, chống giặc”, đồng hành toàn Dân

Chống giặc, chống cả tham, sân:

Lợi dụng trục lợi là quân đê hèn.

 

Đau lòng, khi cả bảy tên

Đã làm ô uế- não phiền ngành Y,

Những vị Bồ Tát từ bi

Một trăm ngày ấy đã vì muôn Dân(?!)

 

Nội xâm và giặc ngoại xâm

Đồng lòng đối diện, đồng tâm sá gì

Thanh gươm trí tuệ Từ- Bi

Đó là sức mạnh, đó vì muôn Dân!

 

“Hiếu tử” là lúc”Gia bần”[**]

Quốc gia vĩnh cửu, rất cần trung kiên

Quốc gia-Dân tộc: Mẹ hiền

Con Mẹ không thể: Những tên bất nghì.

 

Toàn Dân, toàn Đảng nghĩ gì

Thượng thư[*], Tướng lĩnh sân, si-tội đồ(?!)

Đau lòng biết mấy ai lo?

Toàn Dân, toàn Đảng còn chờ chi đây?

 

Hãy trừng trị lũ cướp ngày

Ra tay trừng trị bọn này quan tham,

Nghị quyết: gắn nói và làm

“Dĩ hoà vi quý”- si tham phát bùng.

 

“Quốc gia,đại sự”: việc chung

Toàn Dân, toàn Đảng phải cùng chăm lo

Chân lý nhân quả vô bờ

Vô thường, vô ngã, hư vô muôn trùng.

 

Hài hoà, nhân ái bến chung

Từ-Bi-Hỷ-Xả, ngăn không bạo tàn

Vị tha, tâm lạc, an yên

Tha tù, thu hết đồng tiền bất minh.

 

Sao cho Dân khắp nước mình

Không còn oán hận, nghĩa tình an yên

Nên chăng công việc đầu tiên

Thu hồi tất thảy bạc tiền quan tham.

 

Đó là sức mạnh Việt Nam

Từ-Bi-Hỷ-Xả: Đó làm an yên

Việt Nam, xứ sở Rồng- Tiên

Rồng là sức mạnh, Bụt Tiên lòng lành./.

Luật gia Trần Thúc Hoàng

[*] Phẩm hàm Bộ trưởng thời triều Nguyễn.

[**] Gia bần tri hiếu tử( Nhà nghèo mới biết con có hiếu hay không).

Xem thêm tại:>> Chuyên mục thơ Phật giáo Online