Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 241

0
581
PGO -

Chín hai triệu lẻ mười hai vạn
Tổng số người mắc nạn dịch ôn,
Số liệu sau một năm tròn
Toàn cầu cần biết :Cuối càng tăng hơn!

Mới hôm qua hơn chín mốt triệu
Mà hôm nay số liệu: Chín hai,
Mắc nhiễm gần triệu mỗi ngày
Nguy cơ khốc liệt nhiễm lây đông này!

Dịch Vũ Hán nhiễm lây đột biến
Cả châu âu đang khiến âu lo,
Trung Hoa cho đến Indo
Nhật Bản Hàn Quốc phải lo đề phòng!

Đông Nam Á: Việt Nam ngoại lệ
Còn xung quanh chưa thể yên lòng,
Hoa Kỳ số liệu thương vong
Vẫn đứng đầu bảng nỗi lòng sẽ chia!

Căm Pu Chia mỗi lần “nhập lậu”
Sang Việt Nam theo dấu dịch vào,
Nhập lậu Trung Quốc và Lào
Nguy cơ còn đó rất cao: Biên Thuỳ!

Phải xử lý nghiêm phường nội gián
Vì hám lợi mà bán lương tâm,
Gây nên bao cảnh oái oăm
“ Rước voi giày mả Tổ”: Căm và hờn!

“Truyền thông lạ” vẫn còn vấn nạn
Mỹ -Việt Nam là bạn lâu nay,
Lưỡng đảng giữ ghế vần xoay
Cộng Hòa-Dân Chủ lúc này lúc kia.

Chuyện đa đảng phân chia quyền lực
Thật nực cười khi báo chí ta,
Vô công rỗi việc thật là
Theo báo lá cải người ta làm gì(?!)

Đại hội Đảng là khi cống hiến
Cần viết bài tiến bộ hùng cường,
Thành tựu đất nước quê hương
Người tốt việc tốt những gương thiện lành!

Sao lại cứ đành hanh chuyện Mỹ
Báo chí mà làm hại ngoại giao,
Vị thế đang ở tầm cao
Chỉ vì báo chí mà vào “Sổ đen”(?!)

Hãy đừng quên mới vài tuần trước
Bạn đưa ta vào nước ”…Tệ tiền”,
Tuyên giáo ta lại quá hiền
Tại sao không biết muộn phiền do đâu(?!)

Chuyện đối ngoại từng câu từng chữ
Lợi và hại phải biết giữ gìn,
Việt Nam đang muốn Hòa Bình
Cớ sao đài báo coi khinh điều này(?!)

Có ai hay người đi chữa cháy
Vụ “Thao túng tiền tệ” là ai (?!)
Thủ tướng điện thoại đường dài
Với Tổng thống Mỹ cả hai giãi bày!

Thật may là lúc này “Nhạy cảm”
Chuyện “Hiểu sai” chưa đám lửa bùng,
Lẽ ra bài học nhắc chung
Bang giao tế nhị phải cùng đắn đo.

Chuyện bang giao nhỏ to tế nhị
Câu tục ngữ trí tuệ Việt Nam,
“Đèn nhà ai ấy rạng” đang:
Ứng với câu chuyện Liên bang Hoa Kỳ!

Chớ đừng có nói gì cũng được
Đưa tin bài hại nước hại dân,
Trông xa rồi lại nhìn gần
“Truyền thông thời đại” làm nhân loại buồn!

Dám khóa mồm đương kim Tổng thống
Là cầm que chống lại Triều đình,
Đó là báo chí bất minh
“Khi quân” đương đại-Báo mình chớ theo!

Chớ làm nghèo quốc gia vì chỉ:
Tin thị phi để bị vạ lây,
“Thao túng tiền tệ” trên đây
Bài học đắt giá biết ngày nào xong(?!)

Cái vô thường không không sắc sắc
Vạn câu thiền đã nhắc rất nhiều,
Truyền thông báo chí mến yêu
Quốc gia Cường Thịnh phải nhiều suy tư!

Nói thẳng là giá như ngài Tổng:
D. Trump “Chân cứng đá mềm”,
Vô thường sáng tối, ngày đêm
Cái bệnh chọc ngoáy rước thêm họa vào(!)

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo