Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 240

0
202
PGO -

Ngẫm tục ngữ ca dao Đất Việt
Là kho tàng Minh Triết Tổ Tiên,
Từng câu từng chữ tiền Hiền
Đều là chân lý vô biên muôn đời!

Chuyện bầu cử vừa rồi ở Mỹ
Là “Họa vô đơn chí” đó thôi!
Vô thường “Họa -Phúc” ấy lời
Cái may ít lặp , rủi thời lê thê!

Vấn đề là chúng ta ngoài cuộc
Thì làm sao mà thuộc nội tình,
Truyền thông quyền lực công minh
Chớ nên phiến diện bất bình ngoại giao!

Dẫu thế nào ngoại giao Việt Mỹ
Vẫn kiên trì thậm chí tầm cao,
Thời điểm nhạy cảm lẽ nào
Quên đi tục ngữ ca dao truyền đời?

Hãy nhớ lời “Trong chăn mới biết
Có rận” không-Để hết nói mò,
Đưa tin báo chí sao cho
Quan hệ hai nước không lo mếch lòng!

Chớ có để đi vòng : Khẩu nghiệp
Nội tại Mỹ còn tiếp chuyện dài,
Có thể ngày một ngày hai
Tình thế đảo ngược-Tính bài hôm nay!

Chớ thày lay ăn không nói có
“Cú phạt góc” còn đó sờ sờ,
“Thao túng tiền tệ”…sơ sơ
Chỉ vì báo chí nói bừa chẳng đâu!

Cả thế giới bể dâu đại dịch
Chữ vô thường phân tích thật sâu,
Vạn vật biến động là câu
Không không sắc sắc biết đâu mà lường.

Báo chí phải tỏ tường công thức:
Năm vê kép, một hát( 5W+1H) tức là :
Điều gì đã mới xảy ra?
Hậu quả của nó sẽ là ra sao (What)

Sự kiện xảy khi nào-chứng kiến? (When)
Địa điểm của sự kiện ở đâu? (Where)
Ai và liên đới đến ai? (Who)
Vì sao-cơn cớ thế này-tiên tri ?(Why).

Bao nhiêu-Như thế nào-Số lượng?(How)
Suy cho cùng đừng tưởng tượng ra,
Ngài Trump gọi thứ ấy là
“Truyền thông thổ tả” thật là đắng cay!

Chữ “buổi bày “của người xứ Nghệ
Là buổi trưa như thể tỏ tường,
Phải Tri-Kiến-Ngộ khôn lường
Nói bừa nói ẩu tai ương có ngày!

Dịch bệnh đến hôm nay chóng mặt:
Chín mốt triệu, ba chín vạn ca,
Nhiễm lây vẫn cứ tăng đà
Gần hai triệu đã đi xa toàn cầu!

Khúc thiền này nhớ câu đoàn kết
Thật minh triết trí tuệ Cụ Hồ,
Giang sơn gấm vóc cơ đồ
Gói trong hai chữ Cụ Hồ đã trao./.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo