Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 237

0
63
PGO -

Ngẫm vô thường nắng mưa sớm tối
Ngày và đêm trung thực dối gian…
Vô thường vô ngã: Niết bàn
Là khi tĩnh giác lạc an cuộc đời…

Một triệu chín: Những người đi mãi
Sự vô thường kinh hãi mà chi,
Nói lời ái ngữ từ bi
Sẽ chia từ biệt chia ly vĩnh hằng!

Có biết chăng đây là số liệu :
Gần chín chục triệu ca đã nhiễm lây,
Tăng con số triệu mỗi ngày
“Mùa đông khốc liệt” nhiễm lây đề phòng!

Cái vô thường không không sắc sắc
Tâm an lạc mới chắc an toàn,
Cuộc đời vô ngã kết đoàn
Lẻ loi “chỉ đốm lửa tàn mà thôi”[*]

Ngẫm cuộc đời một vòng sinh tử
Phật Như Lai giác ngộ từ bi,
Làm lành tránh dữ muôn khi
Mới mong muôn kiếp đường đi lối về.

Chữ bồ đề là khi thấu tỏ
Chữ giác ngộ khai sáng cũng là,
Từ bi hỷ xả bao la
“Tứ vô lượng” ấy mới là phép tiên!

Chuyện bầu cử ở bên nước Mỹ
Ai thắng thua cũng chỉ vô thường,
Thiên tai dịch bệnh tai ương
Vạn vật biến đổi vô thường đó thôi!

Ngẫm cuộc đời thanh gươm trí tuệ
Phật Như Lai để lại muôn đời,
“Trí thí tuệ thí” những lời
Quý hơn châu báu cuộc đời lạc an!

Một Việt Nam an toàn trước dịch
Là kịch bản bền vững khắp nơi,
Chống dịch chống giặc phải thời
Xử nghiêm nội gián kiếm lời vượt biên!

Khúc thiền ca hai trăm ba bảy
Những dòng này định tuệ nỗi niềm,
Cụ Hồ-Đức Phật chữ khiêm
Một đời dâng hiến-Thanh liêm sáng ngời!

Đại hội hãy chọn người ưu tú
Giữ thanh liêm và có đức tài,
Hoa Kỳ và ở Mã Lai
Nguyên thủ đất nước có ai buộc ràng.

Tuổi càng cao lại càng chắc chắn
Thật may mắn nếu cụ Tổng làm,
Để cho dân tộc Việt Nam
“Sánh vai cường quốc” vẻ vang Cụ Hồ./.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo