Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 236

0
444
PGO -

Viết khúc thiền về miền tươi sáng

Hậu đại dịch hoành tráng hạ tầng,

Những mong đất nước hoá Rồng

Công trình trọng điểm : Vốn công tốc hành!

 

Giải ngân nhanh phải cần đôn đốc

Giao mặt bằng phối hợp với Dân,

Giao thông : Mạch máu đang cần

Thời hậu đại dịch:”Thắng trên sân nhà”!

Khúc thiền ca con đường thiên lý

“Động mạch chủ”-ý chí-Cơ đồ,

Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ

Lòng Dân-Ý Đảng nối bờ hân hoan.

 

Vượt đại dịch lo toan bao việc

Việc cần thiết là phải làm nhanh,

Sân bay Quốc tế Long Thành

Xứng tầm quốc tế sạch, xanh mong chờ!

 

Chớ có để bất ngờ hậu quả

Hậu khánh thành bắt cả “một dây”,

Cao tốc Quảng Ngãi ban ngày

“Tấm gương” còn đó: Cả bầy nhà lao!

 

Những nhà thầu nào mà tâm huyết

Vì Việt Nam cường thịnh hùng cường,

Tri ân Quốc tổ Hùng Vương

Thì hãy chấm chọn làm đường, sân bay!

 

Cảnh giác “Xanh-Đỏ” dắt dây

Trúng thầu, sang nhượng…Cù nhây trò hề,

Bộ trưởng dính chuyện ăn chia

Nhà thầu biến báo tứ bề dối gian!

 

Những đại án ê chề đã xử

Những cái tên tử tế ngày nào,

Dắt nhau lũ lượt nhà lao

Ra toà mới biết thế nào “Tham-Si”.

 

Khúc thiền ca từ bi hỷ xả

Đức Phật dạy với cả chúng sinh,

Giữ tâm an lạc cho mình

Làm lành, tránh dữ-Nghĩa tình bền lâu!

 

Phép nhiệm mầu từ bi hỷ xả

Là vắcxin thắng cả dịch ôn,

Là lời ái ngữ ôn tồn

Bình tâm trước mọi tin đồn thị phi!

 

Chuyện bầu cử Hoa Kỳ khoan vội

Đưa thông tin trôi nổi chẳng đâu

“Chân lý cụ thể” là câu

“Tri và kiến ngộ” : Báu châu Phật truyền!

 

Ngẫm lời nguyền cũng là chân lý

Luật nhân quả-Trí tuệ từ bi,

Vô thường, vô ngã nghĩ suy

“Thành trụ hoại diệt” tư duy tuyệt vời!

 

Ngẫm cuộc đời Phật Hoàng đất Việt

Trần Nhân Tông kiệt hiệt từ bi,

Bố thí là hãy cho đi

“Tri túc thường lạc”-Tham si thêm phiền!

 

Phật và Tiên: Cụ Hồ đời thực

Miền cực lạc: Dân được ấm no,

“Ham muốn tột bậc” Cụ Hồ:

Toàn Dân hạnh phúc-Cơ đồ Việt Nam…

 

Chữ Niết Bàn: Vô thường, vô ngã

Cả cuộc đời Đức Phật-Cụ Hồ,

Ham muốn tột bậc cơ đồ:

“Sánh vai cường quốc”-Bây giờ nghĩ suy…

 

Hồ Chí Minh từ bi hỷ xả

“Hiến tất cả” cho nước cho Dân,

Trông xa rồi lại nhìn gần

Hồ Chí Minh-Phật dấn thân lòng từ…

 

Chữ “Vô tư-Kiệm-Cần-Liêm-Chính”

Ấy là khi thiển định tuệ sâu,

Vô thường, vô ngã bằng câu

“Thành công: Đoàn kết” sắc sâu vô cùng!

 

Ngẫm muôn trùng bao la vũ trụ

Phật-Cụ Hồ nhắc nhủ muôn người,

Yêu thương lẽ sống cuộc đời

Gieo trồng ruộng phước muôn đời lạc an!

 

Một Việt Nam ngàn năm Văn hiến

“Dĩ bất biến”: Nước mạnh Dân giàu,

Thời hậu đại dịch là câu:

Tiến lên phía trước: “Dân giầu, Nước yên”!

 

Hơn tám sáu triệu ca mắc nhiễm

Cả toàn cầu tính đến hôm nay

Triệu tám sáu vạn ai hay?

Lìa đời mãi mãi-Xót thay hỡi người!

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG
Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo