Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 233

0
625
PGO -

Chào năm mới “Hai không Hai mốt”!
Đón Tân Sửu muôn sự tốt lành,
Kinh tế tăng tốc thật nhanh
Môi trường trong sạch,an lành muôn nơi!

Khắp thế giới vẫn còn căng thẳng
Dịch Vũ Hán vẫn chẳng giảm vơi,
Gần tám tư triệu nhiễm rồi
Triệu tám hai vạn con người lìa xa!

Khải hoàn ca: Vắcxin thần tốc!
Trí tuệ và khoa học vươn xa,
Gần năm thành tựu như là
Chục năm nghiên cứu vượt xa vọng kỳ!

Chớ có vì vắcxin mà “Đoảng”!
Đừng chủ quan, hoảng hốt thông tin
Giữ tâm an lạc cho mình
Và cho tất cả an bình muôn nơi!

Đức Phật dạy cuộc đời luôn động
Chữ vô thường sắc sắc không không,
Tâm tứ vô lượng : Tấm lòng
Từ bi hỷ xả mới mong an lành!

Trời cao xanh muôn lời Phật dạy
Luật nhân quả hãy ngẫm cho tường,
Định luật vô ngã vô thường
Rọi soi muôn nẻo khôn lường diệu vi!

Phát tâm từ , tâm bi hỷ xả
Hành tinh này có cả Niết bàn,
Chỉ vì tam độc bất an
Tham sân si mới điêu tàn khổ đau!

Câu Karl Marx: ”Hãy đoàn kết lại”
Là chuyển tải vô ngã vô thường,
Niết bàn cùng với Thiên đường
Là khi giải thoát vấn vương tục phàm!

Chào năm mới Việt Nam khí thế!
Là khi ta khắc chế dịch ôn,
Dự báo tăng trưởng phải hơn
Mười phần trăm đó-Bạn còn tính hơn[*]

Cỗ máy trơn khi ngăn đại dịch
“Hịch đốt lò”vang vọng muôn nơi!
Chống dịch gương sáng tuyệt vời
Cải cách hành chính chớ rời xa Dân!

Câu “Vũng lầy Washington” ấy
Để thấy rằng nước Mỹ văn minh,
Vẫn còn tệ nạn, bất bình…
Là khi bộ máy “Vũng sình nhũng tham”!

Một Việt Nam hùng cường vững mạnh
Phải là khi đánh mạnh gian tham,
Mấy năm “Đã nói và làm”
Nhiệm kỳ tới phải diệt tham hàng đầu!

Cả năm châu lao đao vì dịch
Kịch bản ta hiệu quả rõ ràng,
Năm mới không được chủ quan
“Hai nhiệm vụ kép” cũng đang song hành!

Năm Canh Tý chúng ta thắng lợi
Đón Tân Sửu phấn khởi vô cùng,
“Con đầu cơ nghiệp” nhà nông
Thế kỷ 21 trống dong mở cờ!

Bỏ tâm lý “Chờ sung Đại Lãn”
Bệnh chủ quan tự mãn: Kẻ thù,
Hào khí Cách mạng mùa Thu
Phải là cảm hứng tâm tư hóa Rồng!

Khúc thiền ca những mong Đại hội
Vạch con đường hướng tới tương lai,
Nhân sự hội đủ đức tài
Chữ đức liêm khiết-Chữ tài hỏi Dân!

Sáng trong ngần thì Dân mới phục
Phát ngôn bừa nỗi nhục quốc gia,
Câu nệ tuổi trẻ hay già
Là phi khoa học cũng là gian tham!

Người Việt Nam khác gì người Mỹ?
U tám mươi quyết chí vì dân,
Malaixia đó thật gần
Chín mươi hai tuổi dấn thân chính trường(!?)

Đừng vấn vương vùng miền nhân sự
Ai làm tốt là cứ phải làm,
Ai đang diệt ác diệt tham
Cớ sao lại nghỉ để làm dân lo(?!)

“Người nhóm lò” phải là bộ não
Ai mong hão dứt khoát loại ra,
Bất minh tài sản phải là
Công khai minh bạch mới ra sự tình!

Hồ Chí Minh dùng người như thánh
Nhìn tướng mạo đánh giá Đức-Tài,
Lên trầm xuống bổng chẳng ai
Mảy may phản phúc, hiền tài vây quanh!

Nhìn trời xanh mong cho Cụ Tổng
Hãy tiếp tục cống hiến suốt đời,
Nghe nghe ngóng ngóng muôn nơi
Thiền ca ghi lại những lời tri âm./.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo