Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 230

0
1022
PGO -

Khúc thiền ca hai trăm ba chục
Chữ “Lục đạo” câu “Tứ trọng ân”,
Câu”Bát chánh đạo” tu thân
Tám điều chân chính dụng nhân ấy thời.

Chánh kiến đời rõ ràng chứng ngộ
Sự khổ là “Thành trụ hoại vong”,
Tư duy chân chính thoát vòng
Khổ mình, hại cả nhân tình quanh ta!

Lời chân chính ấy là ”Chánh ngữ “
Chữ nói dối cần phải nói không,
Chớ gây chia rẽ, những mong:
Nói lời hoà hợp-Muôn lòng hân hoan.

Không nói tục mà nên nhã nhặn
Lời có ích hơn nói bâng quơ,
“Chánh ngữ” là chớ hững hờ
“Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”!

Chữ “Chánh nghiệp” phải đâu mà dễ ?
Chớ sát sinh, trộm cắp, tà dâm
Chánh nghiệp-Chính nghiệp từ tâm
Nghiệp duyên-Duyên nghiệp muôn năm báo đời!

Chữ cuộc đời ấy là” Chánh mạng”
Nuôi giữ thân, xa lánh ác tà
Tấm thân Cha Mẹ cho ta
Giữ thân ,khẩu , ý – Ác tà tránh xa!

“Chánh tinh tấn” ấy là phòng chống:
Cái ác và diệt ác song hành,
Nội lực hai chữ thiện lành
Tăng cường, tăng trưởng thản thanh cuộc đời.

Chữ “Chánh niệm” là lời răn dạy
Thân, thọ , tâm, pháp hãy thực hành,
Thiền giới định tuệ tinh anh
Giá như quan chức thực hành lạc an(?!)

Chữ “Chánh-định” là “Định chân-chính”
Là định-tâm hướng tới Niết-Bàn,
Giữ tâm an lạc hỷ hoan
Làm lành, tránh dữ : Niết Bàn trong ta!

Khúc thiền ca mừng thay đất nước
“Sức mạnh mềm” đã được xiển dương,
“Ngoại giao Y tế” tỏ tường
Cả thế và lực trên trường ngoại giao!

Mạnh thế nào cũng cần phải giữ
Chữ khẩu nghiệp triết lý rành rành,
Báo chí cần nắm thật nhanh
Chớ gây “khẩu nghiệp” mà hành quốc gia.

Thành quả lớn phải cần gìn giữ
Báo chí mà câu chữ chưa rành,
Cầm đèn chạy trước lanh chanh
A dua nói ẩu phải nhanh loại trừ!

Từ Truyền thông đến Ban Tuyên giáo
Cần phải “soi” những báo đưa tin,
Gây hại cho đất nước mình
“Thao túng tiền tệ”-Sự tình do đâu?

Câu tục ngữ “Qua cầu rút ván”
Đã nói lên chán vạn sự tình,
Đó là Văn hiến Triết Minh
Tổ tiên để lại sự tình là đây!

Bầu cử Mỹ bây giờ chưa kết
Thủ tướng đã nói hết rõ ràng,
Quan hệ Việt Mỹ thênh thang
Cộng hòa, Dân chủ tình tang đề huề!

Chớ có dại thiên về một phía
Khen Dân chủ hay “đía” Cộng hoà,
“Trêu ong chọc rắn” chớ mà
“Thao túng tiền tệ” chỉ là “Cọoc-ne”[*]

Nếu không nghe khôn lường hậu quả
Câu “Cha làm con phá” xưa nay,
Ngoại giao cần nói lời hay
Truyền thông báo chí tỏ bày Ngoại giao!

Ngẫm công lao Ngoại giao trí tuệ
“ Đổ xuống sông xuống bể” Dã Tràng,
Chỉ vì báo chí “dã hoang”
Đưa tin thất thiệt “Cái mang” khôn lường[**]!

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo
[*] Phạt góc.
[**] “Con dại cái mang”(Tục ngữ).