Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 229

0
252
PGO -

Khúc Thiền ca về ngày Quốc tế
“Phòng, chống dịch bệnh” để nhớ rằng:
Việt Nam chống dịch thành công
Đã là điểm sáng cộng đồng ghi danh!

Cuộc đấu tranh phải cùng đoàn kết
Dịch Cô- vít vẫn chửa thấy ngừng,
Đoàn kết là khẩu hiệu chung
Việt Nam sáng kiến để cùng chung tay!

Tháng mười hai lấy ngày hai bảy
Cả cộng đồng quốc tế chung tay,
Phòng chống dịch bệnh lúc này
“An toàn tất cả cơ may Trường Tồn”

Sáng kiến này quốc hồn quốc túy
Là tinh thần ý chí Việt Nam,
Kinh nghiệm chống dịch đã làm
Cộng đồng quốc tế Việt Nam soi vào!

Thật tự hào “Ngoại giao y tế”
Chữ “Kinh bang tế thế” là đây,
Đông Sơn, Ngọc Lũ vang ngay
Liên hiệp quốc đã cho hay tuyệt vời!

Sống trên đời phải luôn trách nhiệm
Năm ngàn năm luôn kiếm Hòa Bình,
Minh Triết chữ Nhục chữ Vinh
“Một sàng giữa chợ” Quang Vinh muôn đời!

Câu nói :”Lời phải luôn gìn giữ”
Chữ “Mang chuông đi đánh xứ người”,
Ngoại giao thông tuệ tuyệt vời
Hồ Chí Minh- Phật muôn lời triết minh!

Hãy cập nhật tình hình số liệu:
Tám mươi triệu, bảy tám vạn ca
Nhiễm mắc đang vẫn tăng đà
Một triệu bảy vạn sáu là tử vong!

Phía trước một mùa đông khốc liệt
Dịch Vũ Hán chưa biết điểm dừng,
Vắcxin khoan hãy vội mừng
Phòng chống dịch giặc coi chừng chủ quan!

“Ai an toàn khi mà tất cả
Trong chúng ta chưa được an toàn”,
Lời Tổng thư ký “Vấn an”
Cũng là hiệu triệu lạc an muôn nhà!

Xứ Việt ta đầy lùi đại dịch
Tăng trưởng dương thích ứng năm tròn,
An toàn đâu xứ nào hơn
Tiếp tục giữ vững để còn sáng hơn!

Cả toàn cầu vẫn cơn đại dịch
Kịch bản là mong ngóng vắcxin,
Giữ tâm an lạc cho mình
Từ bi hỷ xả vắcxin nào bằng (!?)

Phật dạy rằng vô thường vô ngã
Ấy là khi có cõi Niết bàn,
Giá như ai cũng lạc an
Lạc là phấn khởi còn an: Yên lòng.

Hãy cảnh giác truyền thông “thổ tả”
Liên hiệp quốc cũng đã than phiền,
Là khi báo chí “kền kền”
Lợi dụng đại dịch nói thêm nói bừa.

Chống đại dịch vừa ngăn vừa chống
Ngăn virút và chống thị phi,
Lựa lời mà nói mất gì
Khẩu nghiệp kinh khủng đừng đi nói bừa(!)

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo