Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 226

0
281
PGO -

Khúc thiền ca hai trăm hai sáu
Đánh dấu ngày Quân đội Nhân Dân,
Trải bảy mươi sáu mùa Xuân
Ngày càng lớn mạnh tri ân Cụ Hồ.

Một cơ đồ giang sơn gấm vóc
Bảy sáu năm khó nhọc gian truân,
Vọng lời Bác dạy ân cần:
“Cùng nhau giữ nước tri ân Vua Hùng”.

Quân đội cùng với dân sát cánh
Bảy sáu năm đánh giặc ngoại xâm,
Một hai ba bốn và năm [*]
Kẻ thù xâm lược-Dã tâm bị vùi…!

Lần giở sử bùi ngùi xúc động
Nửa thế kỷ chống bốn kẻ thù,
Lại thêm tên phản “Đèn cù”:
Bè lũ Pôn-Pốt mặc dù ta nuôi!

Những năm ấy đẩu rơi máu chảy
Dân tộc này vẫn ngẩng cao đẩu,
Kẻ thù hung bạo đến đâu
Cũng bị trừng trị phải đầu hàng ta!

Lòng yêu nước muôn nhà như một
Chí căm thù phải tuốt gươm ra,
Tự hào Quân đội chúng ta
Ngày càng lớn mạnh xông pha bất kỳ!

Ngót thế kỷ vì Dân phục vụ
Mãi vẫn là công cụ của Dân,
“Chống dịch chống giặc”Dân cần
Đức hạnh Bồ Tát dấn thân quên mình!

Gương hy sinh thời bình đẫm lệ
Tiễn anh hùng ÔÔng Mệ[**] tái tê,
Những ngày mưa bão dầm dề
Thời bình, Tướng Sỹ chưa hề thảnh thơi!

Bốn phương trời hôm nay điểm báo
Dịch Covid đại náo tung hoành,
Mắc nhiễm : Ảm đạm bức tranh
Bảy mươi tám triệu lẻ thành ba ba!

Một triệu bảy và hai vạn lẻ
Đã ra đi có trẻ có già
Thương thay-Số phận người xa!
Xót thay cái cảnh người nhà đưa tang!

“Hậu đại dịch” còn đang viết trước
Nhiều nước dịch đang vẫn tung hoành,
Toàn cầu vẫn một bức tranh:
Chưa có gam sáng phải đành bế quan!

Việt Nam vẫn an toàn trước dịch
Sẽ chuẩn bị kịch bản để phòng,
Giữ tâm an lạc những mong
Hai nhiệm vụ kép mùa đông phòng ngừa!

Thủ tướng ta cũng vừa điện thoại
Giữ đối ngoại cùng với Hoa Kỳ,
Hai vị lãnh đạo nói gì?
Hai lăm năm ấy Hoa Kỳ-Việt Nam.

Nói và làm hai bên cam kết
Đã và đang làm hết sức mình,
Quan tâm gìn giữ hòa bình
Đẩy mạnh mậu dịch cho mình với ta.

Báo chí hãy nghe ra mà biết
Phải truyền thông đoàn kết vững bền,
Lựa lời mà nói cho nên
Kịp thời chấn chỉnh những tin mất lòng…/.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*] Pháp,Nhật, Mỹ, Trung Quốc, Khơ-Me Đỏ (Polpot-Yengsary).
[**] Cha-Mẹ.