Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 223

0
175
PGO -

Tâm an lạc “vắcxin” kỳ diệu
Đón tin mừng thành tựu rước nhà,
Ngành y tế của chúng ta :
Vắc xin tiêm thử thật là chờ mong!

Mừng nước nhà thành công thành tựu
Niềm tự hào trăm triệu người dân,
“Nước xa khó cứu lửa gần”
Tự cường tự lực muôn phần yên tâm!

Gần năm ròng dịch ôn tung tác
Can qua này có khác bể dâu?
Đại dịch tàn phá năm châu
Hãy nhìn số liệu biết đâu kinh hoàng.

Bẩy tư triệu, năm ba vạn lẻ
Là những “kẻ” bị dịch nhiễm lây,
Hơn năm chục triệu may thay
Đã được công nhận khỏi ngay bệnh rồi!

Triệu sáu, năm vạn rưỡi ôi!
Đại dịch đã cướp cuộc đời như không,
Phân ưu thành kính những mong
Người đi người ở sắc không lẽ đời.

Hơn bảy tỷ những người còn lại
Trái đất này nhớ phải chung tay,
Vô thường vô ngã tỏ bày:
Kết liền sức mạnh dịch này mới xong.

Ngó số liệu thương vong mà ngẫm
Cái vô thường biến đổi cấm sai,
Vô ngã nghĩa chẳng riêng ai
Có chăng cũng chỉ vọng hoài mà thôi!

Liên hiệp quốc ra lời kêu gọi
Chống đại dịch phải phối hợp cùng,
Đồng thời đại dịch truyền thông
Lợi dụng trục lợi thổi phồng kém chi.

Tâm an lạc từ bi hỷ xả
Những khúc thiền với cả tấm lòng,
Cầu mong Nam Bắc Tây Đông
Quá cơn “Dâu bể”nỗi lòng thiền ca.

Chuyện quốc gia trong thời đại dịch
Một kịch bản giữ vững an toàn,
Vắcxin cùng với lạc an
Chống dịch chống giặc trừ nan muôn nhà.

Những khúc thiền ca mười tháng lẻ
Pho nhật ký ghi kể mỗi ngày,
Mai sau có biết hôm nay
Vô thường vô ngã những ngày dịch ôn(?!)

Chuyện nước non riêng ai có thể
Muốn hùng cường: Toàn thể đồng bào,
“Bảo kiếm văn hiến” đã trao
Năm ngàn năm ấy biết bao ân tình.

Hướng Ba Đình người dân trăm triệu
Cùng một lòng rất hiểu hiện nay,
Cơ đồ vận mệnh thế này
Chọn người cầm lái cho hay mới là.

Khúc thiền ca về thiền định tuệ
Biết bao nhiêu thế hệ dấn thân,
Quê hương tổ quốc nhân dân
Đặt lên trên hết dẫn thân cũng vì.

Tham sân si lu mờ tất cả
Luật nhân quả báo ứng tức thì,
Tâm hỷ xả, tâm từ bi
Tử vô lượng ấy muốn khi trường tồn./.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo