Mỗi ngày một khúc thiền ca:  Khúc thiền ca thứ 221

0
407
PGO -

Khúc thiền ca hai trăm hai mốt

Tháng lành và ngày tốt hôm nay:

Là ngày huý kỵ tỏ bày:

Niết bàn nhập diệt- Ngài đây Phật Hoàng.

 

Bảy trăm mười hai năm nhập diệt

Danh thơm Ngài biết mấy tự hào

Tứ tuần đại khánh áo Bào [*]

Truyền ngôi báu lại, đi vào đường tu.

 

“Cư trần lạc đạo” mà vui thú

Lo việc quốc gia-Gắn đường tu

Đạo-Đời nhập thế mẹ ru

Trúc Lâm-Thiền phái đạo tu với đời !

 

Gương sáng ngời Phật Hoàng đất Việt

Trọn cuộc đời chỉ biết vì Dân

Cho hay nghĩa “Tứ trọng ân”

Tu và hành phải phát tâm trọn đời !

 

Sử rạng ngời triều Trần vĩ đại

Cả ba lần đánh bại Nguyên Mông

Tự hào con cháu Tiên-Rồng

Vinh danh triều đại đồng lòng Vua-Tôi !

 

Lần giở sử sáng ngời chói lọi

Ngẫm và suy thiền định tuệ hay :

“Dân an-Quốc thái” vị lai

“Giang sơn gấm vóc” là bài thiền ca!

 

Vận nước nhà Ba Đình hội tụ

“Sánh cường quốc” ấp ủ bấy nay

Những trang hào kiệt dạn dày

Cùng thế hệ trẻ chung tay chí bền !

 

Hãy đừng quên đề cao cao cảnh giác

Nội-Ngoại xâm nào khác gì nhau

Nhãn tiền kinh nghiệm thương đau

“Gửi trứng cho ác” là câu răn mình !

 

Xưa chiến tranh cha ông một dạ

Nay hoà bình tất cả vì dân

Liêm chính phải diệt tham sân

Từ-Bi-Hỷ-Xả thì Dân được nhờ !

 

Chữ bến bờ: Vinh quang Dân tộc

Muốn hiển vinh : Dốc sức dốc lòng

Đất nước trăm triệu chờ mong

Một “Bộ Tư Lệnh” vừa trong, vừa lành !

 

Xưa Phật Hoàng tu hành nhập thế

Đạo và đời như thể song hành

Giang sơn gấm vóc trời xanh

Quốc gia-Dân tộc đồng hành lạc an !’

 

Hãy luận bàn vấn đề chiến lược

Hãy ước mơ sánh với năm châu

“Dân tộc thượng đẳng” là câu

Giáo sư Việt đã từ lâu mong chờ[**]

 

Hãy ước mơ như lời của Gớt[***]

Hãy hành động như cụ Lê-Nin

Chính khách cần biết giữ gìn

Cơm Dân, áo Đảng, niềm tin đồng bào ./.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG
Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo