Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 220

0
164
PGO -

Bảy hai triệu gần bảy chục vạn
Nạn mắc lây tăng nửa triệu người,
Một triệu sáu hai vạn rồi
Ra đi mãi mãi-Hỡi ôi vô thường!

Dịch Vũ Hán khôn lường mùa lạnh
Phải tăng cường phòng tránh dịch ôn,
Tạo hóa câu chuyện Càn-Khôn
Biết chăng đại dịch diệt vong khi nào?

Cả nhân loại tự hào khoa học
Thần tốc trong nghiên cứu vắc xin,
Giúp cho nhân loại văn minh
Một năm bằng chục năm nhìn thời gian!

Myanma vui mừng đón nhận
Từ Việt Nam khẩn cấp chuyển sang,
Thiết bị y tế , khẩu trang…
Giúp bạn chống dịch, Việt Nam sẵn sàng.

Mối bang giao thắm tình hữu nghị
Là thiện chí xuyên suốt xưa nay,
Trách nhiệm quốc tế chung tay
Truyền thống nhân ái tỏ bày từ bi…

Khi Triều đình “Diên Hồng” hội nghị
Cho thời kỳ lịch sử tiếp theo,
Sao cho Dân tộc hết nghèo
Hội nghị mười bốn dõi theo nghị trình.

Văn kiện gọn, triết minh mọi nhẽ
Công khai về thành tựu,”Nhược-Ưu”,
Vạch ra đường lối tối ưu
Để đưa đất nước vươn nhiều hơn xưa.

Chuyện nhân sự cần đưa thảo luận
Nếu “Nhúng chàm”: Cẩn thận, loại ngay!
“Dụng nhân, dụng mộc” xưa nay
Bài học còn đó: Nên thay khi cần !

Những Bộ,Ngành vừa qua khủng hoảng
Nào Giao thông,Xây dựng, Tài nguyên..
Giáo dục chiến lược dài lâu
Nhiệm kỳ khủng hoảng, do đâu mới là?

Cổ phần hoá phải là trách nhiệm
Bộ Công Thương cần kiệm thế nào,
“Kiến tạo” từ thấp lên cao
“Mua bán quyền chức” lẽ nào bỏ qua?

Khúc thiền ca Từ-Bi-Hỷ-Xả
Mong lắm thay “Cụ Cả” tiếp làm,
Để cho muôn dặm giang san
Toàn dân phấn khởi : Trừ tham-Đốt lò!

Đường lối mong sao cho Hiến Pháp
Đáp lại niềm mong mỏi toàn dân,
Hiến pháp Bốn sáu (1946) tinh thần
Cụ Hồ minh triết:”Thần linh pháp quyền”!

Chữ gieo duyên ở trong nhà Phật
Là sự thật “duyên dữ, duyên lành”,
Cụ Hồ như Phật: Triết minh
Hiến pháp Bốn sáu phân minh gọn gàng.

Lần dở lại từng trang Hiến Pháp
Càng thấy rằng”Dân chủ, Cộng hoà”,
Cụ Hồ đúc kết tinh hoa
Pháp quyền nhân loại thật là triết minh.

Buổi bình minh nhiệm kỳ sắp tới
Cùng Thế giới ta sẽ sánh vai,
Thời hậu đại dịch dặm dài
“Nguy thành cơ” sẽ tiếp bài hùng ca./.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo