Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 219

0
425
PGO -

Bảy hai triệu, một trăm lẻ chín
Là số ca mắc dịch toàn cầu,
Một triệu sáu vạn mốt sầu
“Sinh-Lão-Bệnh-Tử” khổ đau cõi đời.

Sự vô thường muôn đời vẫn vậy
Cái vô ngã biết mấy rõ ràng,
“Một người đâu phải nhân gian
Sáng chăng chỉ đốm lửa tàn mà thôi”[*]

Ngẫm cuộc đời một vòng sinh tử
Chữ Lạc an và chữ Niết bàn,
Có trong thực tại nhân gian
Là khi tĩnh giác xua tan ưu phiền…!

Bảy năm liền ra tay diệt ác
“Tham sân si” tung tác khắp nơi,
Mười một ngàn bảy vụ thôi
Ăn tàn phá hại khắp nơi xử rồi!

Truy tận nơi và tìm tận chốn
Những nguồn vốn chúng đã cướp đi,
Tam độc là “Tham sân si”
Tham lam, sân hận, ngu si mới là…

Luật nhân quả đó là chân lý
Tham, sân si nghiệp chướng khôn lường,
Lẽ đời vô ngã vô thường
Vô minh chuốc lấy thảm thương ấy là.

Giá như mà hiểu “Tứ vô lượng”
Để “Từ-Bi-Hỷ-Xả” quê hương,
Thì không có chuyện nhiễu nhương
Đục khoét ngân sách của phường gian manh!

Rõ rành rành nguy cơ “tam độc”
Là nguồn gốc của mọi nhũng tham,
Như Lai đã hướng chỉ nam
Hai sáu thế kỷ Việt Nam soi vào!

Ngăn thế nào chỉ đâu cơ chế
Việc dùng người không thể “quy trình”,
“Dụng nhân-Dụng mộc” phân minh
Phát động quần chúng: Cái kim cũng lòi!

Vấn đề cần phải đòi bằng được
Tiền của Dân của Nước lâu nay,
Những kẻ tham ác vung tay
“Như đốt nhà táng” lâu nay thu hồi!

Gương sáng ngời trong năm Canh Tý
Vì đồng bào đồng chí quên thân,
Đức hạnh Bồ Tát xa gần
Từ-Bi-Hỷ-Xả dấn thân cứu người …

Báo chí phải kịp thời phản ánh
Chụp “Bức tranh” đem lại niềm vui,
Kể lại chân thật ngậm ngùi
“Người tốt việc tốt” tin vui cho đời!

Chuyện phương trời phía tây nước Mỹ
Đang ầm ỹ dẫu có thế nào,
Đừng cho là lúc cao trào
Đưa tin võ đoán, lẽ nào lại hay?

Câu thiền này tỏ bày chân thật
Thủ tướng nói rất chuẩn ngoại giao,
“Bầu cử Mỹ dẫu thế nào
Việt Nam và Mỹ trao đề huề “!

Về câu chuyện nội đô đường Sắt
Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội vận hành,
Đây là cơ hội chuyển mình
Thời hậu đại dịch-Là tin rất lành./.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG