Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 213

0
70
PGO -

Khúc thiền ca mỗi ngày cập nhật
Sự thật và diễn biến từng ngày
Đại dịch Vũ Hán đến nay
Thương vong thiệt hại đắng cay muôn phần.

Trước khó khăn nguy cơ đại dịch
Ngay từ đầu kịch bản Việt Nam
“Chống dịch-Chống giặc” luận bàn
Đưa ra quyết sách trừ nan đồng lòng.

“Bộ Tư lệnh” tối cao long lọng
“Hịch chống dịch” nhanh chóng thực thi
Phát tâm vô lượng từ bi
Toàn Dân chung sức việc gì cũng xong!

Mười tháng ròng khi trầm khi bổng
Tâm an lạc truyền thống nước nhà
Thiên tai dịch bệnh can qua
“Sao dời vật đổi”-Ấy là lẽ chung.

Chống dịch bệnh, miền Trung lụt bão
Cùng đồng lòng nguy đáo thành cơ
Nhìn lại cho đến bây giờ
“Trong tầm kiểm soát”-Ước mơ toàn cầu.

Cả năm châu thị trường chao đảo
Việt Nam vẫn đảm bảo tăng dương
Vạn vật trong sự vô thường
Việt Nam điểm sáng trong trường bang giao.

Chữ tự hào lúc này thu lại
Phía trước còn rất lắm chông gai
Bài toán chống dịch còn dài
Dự phòng dự báo cả hai song hành.

Trong chiến tranh hậu phương tiền tuyến
Thời chống dịch biến hoá khôn lường
Hậu phương nội địa thị trường
Tiền tuyến chống dịch, thị trường năm châu.

Hậu đại dịch là câu bứt phá
Hạ tầng lo chuẩn bị hôm nay
Đường sá cầu cống lúc này
Đầu tư công phải ra tay song hành.

Bức tranh chung của toàn thế giới
Chuyển đổi số mạnh mới thành công
Quan tâm khởi nghiệp lo chung
Dân giàu nước mạnh niềm chung lúc này!

Kinh nghiệm xưa tỏ bày hiện tại
Phải quan tâm xốc lại miền Trung
Từ việc “kiểm toán” lại rừng
Thống kê nguy hại của từng” Thuỷ năng”.

Kinh nghiệm rằng cứ sau lũ lụt
Sẽ được mùa, hãy chớp thời cơ
Hãy đầu tư mạnh bây giờ
Để tăng năng suất vụ mùa tới đây.

Cây ngắn ngày đề phòng giáp hạt
Sạt lở rừng trồng sát cây xanh
Chăn nuôi, trồng trọt thâm canh
Phù sa tận dụng giống lành địa phương.

Thị trường ưa giống loài truyền thống
Giống cây con nội địa lên ngôi
Đặc sản cam quýt gà đồi
Những là ví dụ sau “thời thiên tai”…

Thiền ca dõi theo vài số liệu
Toàn cầu gần sáu bẩy triệu tư
Những ca mắc nhiễm đến giờ
Tử vong một triệu năm tư vạn rồi…/.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo