Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 212

0
537
PGO -

Sáu sáu triệu tám lăm vạn sáu
Là số ca mắc nhiễm toàn cầu
Thương vong đại dịch tăng mau
Triệu rưỡi, ba vạn bốn câu chia buồn.

Lẽ ra phải luôn luôn cảnh giác
Giữ cho mình tạo tác thiện duyên
Thế mà những kẻ vì tiền
Rắp tâm rước dịch miền biên viễn vào.

Báo chí có tờ nào rầm rộ
Đề nghị cần khởi tố “Việt gian”
Thế mà như “Vút cung đàn”
Câu chuyện khởi tố bệnh nhân mới rồi.

Không một lời vì sao, sao vậy
Chỉ thấy tin phấn khởi tung hô
Một ba bốn bảy(1347) sững sờ
Quyết định khởi tố đang chờ cách ly.

Tuy có lỗi vô tình “ấu trĩ”
Và “hồn nhiên”chuyển khắp nơi
Để nên nông nỗi tơi bời
Âu lo phiền muộn khắp nơi Sài thành.

Người vô tình “sục sôi” lên án
Kẻ Việt gian-Nội gián im ro(?!)
Giá như báo chí âu lo
Bình luận, phân tích vạch cho tỏ tường.

Để toàn dân thấy phường nội gián
Câu kết cùng với lũ Việt gian
Kết bè kéo cánh tham tàn
Gây nguy cơ dịch bị tràn ngoài vô!

Mấy tháng trước “cậu cô” Đà Nẵng
Và Quảng Nam “cô cậu” Bắc Ninh
Rước dịch về tận nhà mình
Đã bị khởi tố-Báo bình luận sao?

Quảng Ninh nay ào ào “che chở”
Báo chí sao “không nỡ” luận bàn
Nguy cơ “nội gián-Việt gian”
Rước người nhập lậu,nguy nan vô cùng.

Phải tập trung làm cho ra nhẽ
Không để cho những kẻ Việt gian
Phản dân hại nước quen thân
Coi thường pháp luật, bất cần an nguy(!)

Thế mới biết “Thị phi”-Tốt xấu
Và đấu tranh chính bản thân mình
Nói lời ái ngữ nghĩa tình
Lựa lời mà nói phân minh tỏ tường!

Phường Việt gian phản dân hại nước
Kẻ nội gián rước giặc vào nhà
Báo chí cần phải “viết cho ra”
Cớ sao “thin thít” như là thị ai(?!)

Nếu có tài sao không bình luận
Khi công tố phê chuẩn “Bệnh nhân”
Đang nhiễm Cô vít: Bị can (?!)
Còn kẻ nội gián-Việt gian ngoài vòng(?!)

Ca tiếp viên Hàng Không lây nhiễm
Chuyện rủi ro nhiệm vụ khi bay
Từ-Bi-Hỷ-Xả tỏ bày
“Đình chỉ khởi tố” lúc này khoan thư.

“Tri kiến ngộ” Như Lai-Đức Phật
Sự thật là vô ngã vô thường
Thiên tai dịch bệnh tai ương
Sao dời vật đổi-Vô thường đó thôi./.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo