Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 208

0
530
PGO -

“Sai một ly, thì đi một dặm”
Ngẫm và suy triết lý vô cùng,
Phải chăng lỗi của Hàng Không ?
Hay là lơi lỏng từ trong tới ngoài(?!)

Khi vội vã chào mời Du lịch
Khi khuyếch trương tụ tập đông người,
Thanh Hoá mấy ngày trước thôi
Rềnh rang, kệch cỡm đón người “vinh quy”(?)

Thật uổng công của ngành Y tế
Ba tháng ròng toàn thể nhân dân,
Giữ gìn một cõi xa gần
Cả nước yên chí dịch dần lùi xa.

Đã khởi tố điều tra hình sự
Bệnh nhân số một một bốn hai(1142)
Vô thường, vô ngã chớ sai
Những mong sáng tỏ ”vì ai” vụ này.

Bốn yếu tố luật này tố tụng
Khách thể của tội phạm là gì?
Mặt khách quan: Tội phạm chi?
Mặt chủ quan: Tội phạm khi vô tình?

Lẽ thường tình vô thường, vô ngã
Có ai mà biết bệnh của mình,
“Chủ thể” tội phạm chứng minh
Thực thi nhiệm vụ mà mình mắc lây?

Khúc thiền ca từng ngày cảnh báo
Đừng chủ quan “làm láo báo hay”,
Thành công, thành tựu bấy nay
Nâng niu, gìn giữ-Công này toàn dân.

Khi tham sân-Lời phi ái ngữ
Là thị phi quên chữ Tổ Tiên,
Nói lời gây những ưu phiền
Thị phi khẩu nghiệp đảo điên cuộc đời.

Hãy nói lời sẻ chia nhân ái
Với những ai-Tất cả mắc lây
Từ-Bi-Hỷ-Xả lúc này
Hơn ngàn liều thuốc tỏ bày hỡi ai !

Đúng và sai dần dần sáng tỏ
Chớ ai mà võ đoán lúc này,
Bài toán tăng trưởng từng ngày
Khắp nơi vẫy gọi “Nơi này thần tiên”?

Ngành Du Lịch than phiền thiệt hại
Vài chục tỷ đô la ra rả hàng ngày,
Hàng không thì cứ phải bay
Nguồn lây nhiễm bệnh hỏi ngay biết mà(!)

Khúc thiền ca từ bi hỷ xả
Việc lúc này là cả toàn dân,
Phác đồ Y tế chấp hành
Cách ly nghiêm ngặt, khoanh vùng thật nghiêm!

Hãy tránh xa thị phi hiềm ghét
Tiếp tục truy dấu vết khoanh vùng,
Từ bi hỷ xả : Lời trung
Quan tâm phòng dịch hãy cùng từ bi.

Khi toàn cầu dịch tăng không giảm
Sau một ngày sáu chục vạn ca,
Tử vong triệu rưỡi đó là
Sáu tư triệu tám sáu đà hôm nay(!)

Khúc thiền này hai trăm lẻ tám
“Phận cánh chuồn” chỉ dám nói rằng:
“Một ly, một dặm”-Phải chăng?
Tiền nhân cảnh báo mà rằng lại quên?

Sai phải sửa-Như tu là sửa
Đã lỡ rồi thì phải sửa thôi,
Mọi việc chớ nói đãi bôi
Lơ là nóng vội- “Cái nôi” kinh hoàng./.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo