Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 207

0
876
PGO -

Tâm an lạc từ bi hỷ xả
Thấu triệt về vô ngã vô thường
Dẫu cho dịch bệnh tai ương
Ung dung tự tại vấn vương chẳng hề.

Toàn cầu buổi bốn bề đại dịch
Kịch bản nào tiêu diệt chúng đây
“Thành trụ hoại diệt” xưa nay
Ấy là quy luật tỏ bày trước sau.

Nhìn số liệu toàn cầu mắc dịch
Sáu tư triệu hai chục vạn gần
Mỗi ngày nửa triệu bệnh nhân
Đà tăng chưa khựng, phải cần giữ thân.

Một triệu gần bốn mươi chín vạn
Đã ra đi vì đại dịch này
Thành trụ hoại diệt bấy nay
Đại dịch Vũ Hán có ngày diệt thôi.

Nhân loại đã không ngồi chờ chết
Dốc hết mình chế tạo vắcxin
Thành tựu khoa học thời bình
Công Bằng đáp ứng vắcxin tỏ bày.

Mấy ngày trước “Gờ 20” đã
Cùng đồng tâm hiệp lực đó là
Vắcxin phổ cập muôn nhà
Công bằng-Hợp lý đó là đích chung.

Cả nước cùng quan tâm ca nhiễm
Hỏa tốc ngay kiểm soát từng giờ
Ba tháng giữ trọn bất ngờ
Có ca nhiễm mới phải lo muôn nhà.

“Thần tốc và thần tốc hơn nữa”
Truy dấu vết chọn lựa nào hơn
Lời chung của cả nước non
Đồng lòng hiệp sức dập con dịch này.

Mới hai ngày bệnh nhân dương tính
Mà toàn dân phải tính hết là:
Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng xa
Không nên tụ tập, nhớ là khai ngay!

Khúc thiền ca hai trăm lẻ bẩy
Việc đề phòng hết thảy đồng lòng
Khoanh vùng, truy vết, tập trung
Dập ngay nguồn bệnh cộng đồng mới yên!

Điểm tình hình tháng qua mười một
Tin tốt là kinh tế tăng dương
Thiên tai dịch bệnh nhiễu nhương
Việt Nam dự kiến tăng dương ba tròn.

Năm Canh Tý chỉ còn một tháng
Đến bây giờ thứ hạng hàng đầu
ASEAN sáng toàn cầu
Hoà Bình-Hữu nghị năm châu nhìn vào.

Khúc tự hào của năm canh Tý
Là khúc thiền ý chí toàn dân
Từ bi hỷ xả xa gần
Nói lời ái ngữ-Giữ thân an hoà.

Bất cứ ai hình hai cha mẹ
Đã cho ta nhớ phải giữ gìn
Thân-Tâm-Khẩu-Ý do mình
Phòng dịch cần nhớ giữ gìn thân tâm.

Thân hình hài và tâm suy nghĩ
Vật và tâm chỉ được bảo toàn
Là khi thân khoẻ tâm an
Là khi tâm tĩnh, thân an một đời.

Khẩu và ý ấy là lời nói
Nghĩ thiện lành gói ý kiệm lời
Khúc thiền ngẫm mọi sự đời
Khẩu nghiệp muốn tránh-Nói lời yêu thương./.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo