Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 204

0
342
PGO -

Khúc thiền ca hai trăm lẻ bốn
Đức Phật dạy khiêm tốn khiêm nhường,
Cuộc đời vô ngã vô thường
Hai trăm năm ấy khiêm nhường Ăng- ghen.

Khen bách khoa toàn thư cạnh Mác
Khác gì đâu khen Mục Kiền Liên,
Cõi trời thế giới người hiền
Mác như là Phật, Ăng ghen sen trời.

Những cuộc đời lo cho nhân loại
Những trí tuệ có phải duyên lành,
Hóa thân- Cứu độ chúng sinh
Trí tuệ toả sáng-Duyên lành nhân gian.

Niết bàn là bến bờ mong ước
Tâm an lạc sẽ được Niết bàn,
Bảy trăm năm trước Phật hoàng
Trần Nhân Tông đã lạc an cõi thiền.

Phải Trúc Lâm một miền Yên tử
Thiền non cao gin giữ giang san,
Vô thường vô ngã Niết bàn
Từ bi hỷ xả yên an nước nhà.

Chữ yêu thương ấy là hóa giải
Đức Phật hoàng đã trải nỗi lòng,
Thiền sư Hoàng đế những mong
Triết lý nhà Phật thong dong nước nhà…

Cõi ta bà ấy là cõi tạm
Chân lý Phật ai dám hoài nghi,
Vô lượng hỷ xả từ bi
Thuốc ngừa tham độc sân si ấy là.

Khúc thiền ca giữa mùa đại dịch
Nhật ký thiền kịch tính từng ngày,
Số liệu y tế hôm nay
Thương vong đại dịch thế này sao yên.

Sáu hai triệu, hơn mười ba vạn
Những gia đình có nạn mắc lây,
Hỡi ôi khốn khó dịch này
Một người mắc nhiễm khổ thay bao người.

Số người chết : Triệu tư năm vạn
Lẻ hai ngàn còn nữa hay không,
Vô thường cơn gió tang bồng
Không không sắc sắc biết không hỡi người…

Ngẫm cuộc đời họa vô đơn chí
Tục ngữ xưa triết lý đâu sai,
Chống dịch chống giặc dặm dài
Thiên tai dịch bệnh cặp bài trùng ư?

Miền trung như họa vô đơn chí
Năm Canh Tý còn một tháng hơn,
Khí tượng dự báo vẫn còn
Mưa to gió lớn dập dồn tới đây.

Hãy đối diện những ngày sắp tới
Miền Trung ơi khúc ruột nước nhà,
Những khi bão lũ can qua
Là khi thử thách cũng là chữ tâm.

Năm canh Tý biết bao nhiêu chuyện
Họp trực tuyến vì dịch thành quen,
Biết bao ông Bụt cô Tiên
Phát tâm vô lượng với miền Trung ôi!

Ngẫm cuộc đời những khi gặp khó
Người Việt mình lại “Ló cái khôn”,
Tư duy tích cực : Tâm hồn
Rồng Tiên-Hồng Lạc-Càn Khôn: Đất Trời./.

 Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo