Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 203

0
208
PGO -

Khúc thiền ca bao la trời đất
Vạn vật trong vũ trụ vô thường,
Ấy là biến đổi khôn lường
Phật tri kiến ngộ tỏ tường triết minh.

Tam pháp ấn đinh ninh nhà Phật
Hiểu vô thường vô ngã: Niết bàn,
Chính trị-Tôn giáo : Miễn bàn
Là ai đó nói ngăn can bao đồng…

Vô thường là không không, sắc sắc
Phật và Mác đều rất tương đồng,
Đều là dòng dõi vương công
Dấn thân buông bỏ một lòng do đâu.

Nghiên cứu sâu Phật và Các Mác
Tựu trung là chẳng khác gì nhau,
Từ bỏ cuộc sống sang giàu
Cứu nhân độ thế là câu trước là.

Cách xa nhau hai bốn thế kỷ
Phật từ bi và Mác nhân văn,
Vô thường vô ngã niết bàn
Đại đồng của Mác yên an ấy là…

Mọi so sánh sẽ là khập khiễng
Mác giống Phật danh tiếng cõi đời,
Mục Kiền Liên một “bầy tôi”
Thần thông quảng đại như lời Phật khen.

Còn Ăng ghen :”Bách khoa” cạnh Mác
Một trí tuệ uyên bác vô cùng,
Một lòng cống hiến khiêm cung
Phải chăng “vô ngã” thấu cùng vĩ nhân.

Hai trăm năm ngày sinh thời đại
Trí tuệ Người sống mãi thời gian,
Từ bi hỷ xả: Niết bàn
Ăng ghen cùng Mác lo toan nhân quần.

Sự dấn thân cả hai như Phật
Sự thật này ai biết ai chăng?
Nghiên cứu Phật-Mác thấy rằng
Lịch sử đã chọn, câu rằng: Tri ân.

Tham sân si ấy là tam độc
Phật đã chỉ: Nguồn gốc khổ đau,
Ăng ghen và Mác đang giàu
Sẵn sàng từ bỏ khác đâu Phật đà.

Triết lý Phật vô thần sáng tỏ
Mác-Ăng ghen: Không có thần quyền,
Phải chăng lịch sử thiện duyên
Ăng ghen phiên bản Kiền Liên sau này.

Luôn đổi thay Phật đà chỉ rõ
Phép biện chứng: Mác đó chứng minh,
Ăng ghen viết “Chống Đuy-Rinh”
Vô thường vô ngã đinh ninh rõ ràng.

Nghiệm Niết bàn-Thiên đường mơ ước
Của bao đời đã được triết minh,
Mác cũng như Phật hy sinh
Dấn thân cứu độ chúng sinh thiện lành.

Anh-xờ-tanh đã từng bày tỏ
Nếu như có tôn giáo tương lai,
Đó là Phật giáo- Thiện tai
Đáp ứng tất cả cho loài người thôi.

Ngẫm cuộc đời tìm lời cụ thể
Hai trăm năm trí tuệ Ăng-Ghen,
Sáng trưng như những ngọn đèn
Chiếu soi nhân loại, hãy nên đọc Người./.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo