Mỗi ngày một khúc thiền ca:  Khúc thiền ca thứ 198

0
445
PGO -

Bộ Y Tế ra lời cảnh báo

Nguy cơ cao hiện hữu lúc này,

Đại dịch Cô-vít nguy thay

Toàn cầu đỉnh dịch nói thay bao điều.

 

Chủ quan là phiêu lưu nguy hiểm

Dù Việt Nam kiểm soát tạm thời,

Nguy cơ hiện hữu khắp nơi

Chủ quan giám sát buông lơi coi chừng.

 

Tín hiệu mừng tám mươi này lẻ

Không để dịch lây nhiễm cộng đồng,

Muốn ngăn ngừa dịch phải không:

Chủ quan,buông lỏng-Mới mong bảo toàn.

 

Giữ thành quả lâu nay có được

Đảng,Nhà nước cùng với toàn Dân,

Tiếng vang thành tựu xa gần

Việt Nam tỏa sáng toàn dân tự hào.

 

Vào mùa đông nguy cơ hiện hữu

Chữ ôn dịch lưu cữu: Tiết hàn,

Ấy là mùa lạnh dịch lan

COVID-19 Vẫn đang hoành hành.

 

Số liệu sau lại thành đỉnh trước

Một số nước phong tỏa như ta,

Châu Âu nghiêm túc nhưng mà

Lây nhiễm cô vít vẫn đà tăng nhanh.

 

Bài học là phải nhanh xét nghiệm

Phát hiện nhanh-Dập dịch càng nhanh,

Xét nghiệm phát hiện đẩy nhanh

Nếu không sẽ gặp tình hình trước đây.

 

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bày tỏ

Các cơ sở Y tế bình thường,

Hoạt động tương tự trước đây

Nguy cơ lây nhiễm từ đây đề phòng.

 

Yếu tố mới đó là mầm bệnh

Tồn tại trong thực phẩm cấp đông,

Giám sát chặt chẽ đề phòng

Thực phẩm đông lạnh nối vòng hiểm nguy!

 

Chỉ thị số hai tư (24) nêu rõ:

“Dịch cô vít diễn biến khó lường,

Đã bùng phát ở bốn phương

Đồng Xuân chú ý chủ trương đề phòng.

 

Thời gian tới ở trong cả nước

Nhiều sự kiện chính trị quan tâm,

Để phòng chống dịch càng tăng

Đảm bảo nghiêm ngặt “thật căng”: An toàn !

Năm chín triệu, sáu mươi vạn lẻ

Là thống kê mắc nhiễm toàn cầu,

Một triệu tư lẻ nỗi sầu

Hãy nhìn số liệu nhắc nhau đề phòng!

 

Mừng chống dịch trải lòng thảm họa

Ở miền Trung với cả nỗi lòng,

Vô thường sắc sắc không không

Từ bi hỷ xả tấm lòng muôn nơi.

 

Thật tuyệt vời trai tài gái sắc

Vẳng vặc soi như ánh trăng rằm,

Đức hạnh bồ tát ngàn năm

Thủy Tiên xứng đáng cùng chàng Công Vinh!

 

Hạnh bồ tát tôn vinh xứng đáng

Lời thị phi thật chán hỡi người,

Trăm năm trong cõi cuộc đời

Nói lời ái ngữ-Ấy lời thiện duyên./.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo