Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 197

0
153
PGO -

Khúc thiền về hòa bình thế giới

ASEAN mong đợi ngày này,

Việt Nam soạn thảo trình bày

Nghị quyết hợp tác bấy nay mong chờ.

 

Đại hội đồng của Liên hợp quốc

Đã thông qua nghị quyết ASEAN,

Hợp tác toàn diện hai bên

ASEAN -“Hội Quốc Liên” hợp quần.

 

Một trăm mười quốc gia bảo trợ

Những kỷ lục hiếm có xưa nay:

Thời gian ngắn nhất việc này

Vận động nhanh nhất-Chung tay đồng hành!

 

Nghị quyết này trình bày thành tựu

Liên hợp quốc hợp tác ASEAN,

Lần đầu Hội đồng bảo an

Tổ chức thảo luận ASEAN vai trò.

 

Việc duy trì hòa bình trong tháng

Mà Việt Nam Chủ tịch Hội đồng,

Thông qua kế hoạch thành công

Ứng phó đại dịch cộng đồng dựng xây.

 

Nhiều nội dung trình bày đậm nét

Hội Quốc Liên đoàn kết ASEAN,

Hòa Bình hợp tác luận bàn

Thiên tai dịch bệnh ASEAN nghị trình.

 

Giữ hòa bình và tình huống khẩn

Hướng mục tiêu phát triển vững bền,

Đa dạng sinh học kết liên

Hành tinh xanh giữ vững bền quan tâm.

 

Nhiều sự kiện của năm Canh Tý

Đại sứ Đặng Đình Quý trình bày,

ASEAN của hôm nay

Trung tâm thúc đẩy dựng xây Hòa Bình.

 

Mối quan hệ đối tác toàn diện

Liên hiệp quốc với ASEAN

Ngày càng củng cố tỏa lan

Thay mặt toàn khối tri ân toàn cầu.

 

Cả năm châu cùng Đông Nam Á

Đồng hành và bảo trợ: Diệu kỳ,

Phát tâm vô lượng từ bi

Việt Nam tỏa sáng là khi đồng lòng.

 

Ngôi nhà chung Assean đoàn kết

Việt Nam đà làm hết sức mình,

Trung tâm đoàn kết hòa bình

Toàn cầu ủng hộ chứng minh rõ là.

 

Chữ “Vô thường” ấy là vận động

Chữ”Vô ngã” không chỉ riêng ta,

Chung tay đoàn kết mới là

“Đoàn kết, đoàn kết” tạo đà thành công!

 

Cả toàn cầu luôn luôn biến động

Hiểu vô thường vô ngã thành công,

Vô thường: Sắc sắc không không

Vạn vật biến đổi và không điểm dừng.

 

Hiểu vô ngã là đừng ích kỷ

Cái “Vô ngã” là chỉ hoang đường,

Những là vọng tưởng tai ương

Vô ngã thành tựu vô thường bấy nay.

 

Nghị quyết này thành công thành tựu

ASEAN đoàn kết tỏ bày:

Triết lý nhà Phật cho hay

Hãy gieo ruộng Phước- Đức dày mai sau!

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo