Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 196

0
167
PGO -

“Gờ 20” đồng lòng cam kết
Sẽ cùng nhau đi hết “trận” này,
Chống đại dịch phải chung tay
Phục hồi kinh tế tỏ bày quan tâm.

Một chữ Tâm: mạng người trên hết
Sẽ đồng lòng đoàn kết chung tay,
Quan tâm đặc biệt lúc này
Cộng đồng, khu vực dễ đầy tổn thương.

Cam kết sẽ toàn tâm toàn lực
Dốc hết sức phân phối công bằng,
Vắcxin phòng dịch và rằng:
Hỗ trợ kinh tế-Đạp bằng khó khăn.

“Tuyên bố chung” sau hai ngày họp
Sẽ huy động nguồn lực lúc này,
Đồng tâm nhất trí tỏ bày:
Nhu cầu tài chính bấy nay đang cần.

“Gờ 20” toàn tâm toàn ý
“Tuyên bố chung”: Ý chí đồng lòng,
Không để tình trạng bất công
Khẩn trương hợp lý và không tỵ hiềm.

Một niềm tin mạng người trên hết
Cần dốc hết nguồn lực lúc này,
Đại dịch thiệt hại lắm thay
Ảnh hưởng mọi mặt đó đây khôn lường.

Muốn trở lại bình thường phát triển
Phải xiển dương vốn quý con người,
Chú trọng đặc biệt những nơi
Dễ bị thương tổn-Đầy vơi dốc lòng.

Quyết tâm đưa các nền kinh tế
Trở lại và phát triển bình thường,
Việc làm-Sức khoẻ-Tương liên
Đa phương hợp tác mới nên lúc này!

Tuyên bố này cũng đà nhấn mạnh:
“Mong muốn hiện thực hoá mục tiêu,
Đầu tư Thương mại những điều:
Môi trường lành mạnh là điều quan tâm”…

Không phân biệt, công bằng rộng mở
Toàn diện và tin ở mọi bên,
Thị trường rộng mở phải nên
Duy trì nghiêm túc mọi bên đón chào.

Cùng góp vào hai mươi mốt tỷ
Hiện thực hóa ý chí luận bàn:
Ngăn ngừa đại dịch nguy nan
“Bơm” vạn mốt tỷ cứu nan toàn cầu.

Ở đầu cầu các bên trực tuyến
“Gờ 20” khai triển quyết tâm,
Thông điệp của nói và làm
Khách mời đặc biệt Việt Nam tự hào!

Có nơi nào an toàn trước dịch ?
Chủ động và thích ứng lúc này,
Việt Nam kinh nghiệm cho hay
Toàn dân dốc sức, lúc này yên tâm!

Gần một năm đương đầu đại dịch
Đến lúc này thích ứng chặn, ngăn,
Đại dịch còn lắm khó khăn
Kinh nghiệm quý báu gần năm tỏ bày.

Thế giới này vô thường vô ngã
Cái vô thường: Biến chuyển thường xuyên,
Vô ngã : Chẳng có cái riêng
Cùng nhau đoàn kết tương liên mới là…./.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo