Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 193

0
535
PGO -

Khúc thiền ca về ngày nhà giáo

Cả toàn cầu đang lúc đảo điên,

Số liệu mắc dịch liên miên

Đà tăng chưa dứt-Sao quên những ngày.

 

Khúc thiền này mong thầy cô giáo

Và học trò mọi cấp giữ gìn,

“Dạy tốt học tốt” đinh ninh

“Tôn sư trọng đạo” nước mình xưa nay.

 

Một chữ thầy “Vi sư nhất tự”

“Bán tự vi sư”: Nửa chữ thầy,

Ngàn đời cho đến mai sau

Ấy là chân lý ,ấy câu muôn đời!

 

Ngàn đời sau vẫn luôn là vậy

Giữa đại dịch càng thấy thiêng liêng,

Cập nhật số liệu khúc thiền:

Mong thầy cô giáo hãy khuyên học trò.

 

Nguy cơ dịch vẫn còn phía trước

Giữ gìn là yêu nước yêu nhà,

Đại dịch Vũ Hán can qua

Thương vong thiệt hại như là chiến tranh!

 

Năm mươi bẩy triệu hơn 26 vạn

Là những ca mắc nạn dịch này,

Một triệu 37 vạn gần

Hỡi ôi ! Vĩnh biệt xác thân lìa hồn…

 

Hoa Kỳ vẫn thương vong số một

Mười hai triệu “đường đột” mắc lây,

Gần hai sáu vạn thương thay

Ra đi mãi mãi, nhớ ngày bi ai!

 

Đứng thứ hai vẫn là Ấn Độ

Hơn mười ba vạn cỗ áo quan,

Hơn chín triệu mắc thật oan

Đại dịch Vũ Hán-“Máu loang” sông Hằng!

 

Braxin cũng gần sáu triệu

Là những ca mắc nhiễm dịch này,

Gần mười bảy vạn thương thay

Rừng Amazon hỡi! Đau này lệ khô…

 

Xứ Gô-Loa ấy là Pháp quốc

Hơn hai triệu mắc nhiễm Cô-Vi

Hơn bốn vạn bảy ra đi

Mùa đông đang tới Pa-ri thế nào?

 

Hỏi nước Nga vì sao Sputnick

Vắcxin đâu vẫn đứng thứ năm?

Hơn ba vạn rưỡi “đã nằm”

Và hơn hai triệu ai thăm lúc này!

 

Tây Ban Nha đã gần triệu sáu

Là những ca mắc nhiễm cộng đồng,

Bốn vạn hai lẻ linh hồn

Ra đi mãi mãi thân còn đất quê…

 

Xứ Ăng-Lê : Triệu tư, năm vạn

Là những ca mắc nạn Cô Vy

Năm vạn tư đã ra đi

Vô thường linh hỡi, nói gì mù sương!

 

Chớ coi thường khi mùa đông đến

Mong thầy cô khuyến cáo học trò,

Hãy nhìn số liệu mà lo

Phòng ngừa gìn giữ sao cho an toàn.

 

Tâm an lạc từ bi hỷ xả

Học chăm ngoan có cả Niết Bàn,

Kính thầy mến bạn là ngoan

Tư duy sáng tạo: Cung đàn Lạc an./.

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo