Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 191

0
431
PGO -

Viết khúc thiền một trăm chín mốt

Tháng mười một-Mai đã hai mươi,

Tôn vinh nhà giáo suốt đời

Mới mong tử tế thành người ai ơi!

 

“Vì lợi ích 10 năm trồng cây

Vì lợi ích trăm năm trồng người”,

Tiếng Việt phong phú sáng ngời

Cớ sao chắp vá hại đời con thơ(?!)

 

Lẽ khúc thiền giờ này hoan hỉ

Cùng tiêu chí “Trọng đạo tôn sư”

Giá như sách dạy như xưa

Thì đâu “gạch đá” như mưa “ném Thầy”(?!)

 

Sách như thầy và thầy là sách

Dùng “uyển ngữ” là cách nói bừa,

“Học liệu”, “Ngữ liệu”…Búa xua

Ấy là ngụy biện, ấy lừa dưới trên!

 

Học lớp một “nhận tên” con chữ

Giữ gìn sự trong sáng trước tiên,

“ Không thầy đố mày làm nên”

Tổ tiên đã dạy sao quên lời vàng(?)

 

Sách giáo khoa xôn xao khai giảng

Rõ là”cuộc khủng hoảng dạy người”,

Thường nghe những chuyện triệu hồi

Vạn xe bạc tỷ bởi thời lỗi sao(?!)

 

Mọi so sánh sẽ vào khập khiễng

Chuyện ô tô sao ví với người,

Giáo khoa “rác rưởi”: Huỷ thôi

Vừa hủy, vừa phạt, thu hồi “Cần câu”(!)

 

Cần câu kia đó là giấy phép

Soạn sách sao khủng khiếp thế kia,

Dung túng chỉnh sửa thêm nguy

Còn đâu tiếng Việt, hãy vì tương lai!

 

Lời bi ai phụ huynh , giáo chức

Những bức xúc “cát sạn” nhẹ hều,

Tiếng Việt than khóc gào kêu

“Khuôn Vàng thước Ngọc” là điều trả ngay(!)

 

Ngó toàn cầu đông tây nam bắc

Phá con chữ là giặc trong nhà,

Gióng chuông: Cần phải điều tra

Nếu cần khởi tố tìm ra gian thần(!)

 

Quốc Hội tới cần nhiều đại biểu

Lo tương lai và hiểu nguy cơ,

Nâng niu lời hịch, áng thơ

Tổ tiên để lại cả kho sử vàng(!)

 

“Xin góp ý bổ sung” càng thấy:

Chuyện như vầy sao lại bâng quơ,

“Trưng cầu dân Ý”… gọi là(?)

Qua loa đại khái thế mà dửng dưng!

 

Nghĩ về rừng:“Rưng rưng nước mắt”

Nghĩ tiếng Việt đau thắt quặn lòng,

Nghĩ về “Vạn dặm biển Đông

Giang tay gin giữ”-Chung lòng đắp xây!

 

Hãy nghe đây từng lời từng chữ:

“ Truyện Kiều còn tiếng ta còn” mãi,

Tiếng Việt văn hiến dặm dài

Duyên Latin hoá bấy nay trăng rằm.

 

Năm ngàn năm Việt Nam Văn hiến

Khai triển nên một dải giang san,

Tiếng Việt trong sáng vô vàn

Tìm người tâm huyết soạn ban sách vàng.

 

Giáo khoa vàng cho môn tiếng Việt

Là ưu tiên khẩn thiết lúc này,

Lập đội Tinh Nhuệ soát ngay

Phát hiện rác rưởi hủy ngay mới là!

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo