Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 190

0
608
PGO -

Hiểu định luật vô thường vô ngã

Là chúng sinh có cả niết bàn,

Muôn người trong cả nhân gian

Mấy ai hiểu được niết bàn: Lạc an?

 

Chữ “Kết đoàn” Cụ Hồ từng dạy

Là quán chiếu vô ngã vô thường,

Cái ngã: Vọng tưởng tai ương

Vạn vật biến đổi : Vô thường đó thôi!

 

“Phép biện chứng” muôn đời vẫn đúng

Nghĩa “luân xa”- Đức Phật đó mà,

Cuộc đời trong cõi ta bà:

Gạch nối quá khứ với là vị lai…

 

Thật kỳ lạ 90 năm trước

Người khai sinh ra đất nước này,

Từ bi trí tuệ thẳng ngay

Vạch ra đường lối đến nay vẫn còn.

 

Quả đất tròn quay quanh quỹ đạo

Mặt trời kia cao vợi ngân hà,

“Sinh lão bệnh tử” ta bà

Đó là quy luật ai mà đổi thay.

 

Thế giới này luôn luôn vận động

Cái vô thường ai chống được chăng,

“Vô ngã” cắt nghĩa mà rằng:

Cái tôi vọng tưởng được chăng bao giờ(?!)

 

Chữ bến bờ là nơi phải đến

Câu hay dùng:”Cập bến vinh quang”

Vô thường-Vô ngã : Niết bàn

Vinh quang cũng thể lạc an cuộc đời.

 

Chuyện bầu cử rối bời ở Mỹ

Và nghi ngờ “vi hiến”phiếu bầu,

“Tam độc” dẫn đến khổ đau

“Tối cao pháp viện” là câu cuối cùng!

 

Ngài J.Biden, ngài D.Trump cũng vậy

Người Việt Nam muốn thấy lòng thành,

Trải qua bao cuộc chiến tranh

Giờ đây chỉ muốn rạng danh Tiên Rồng.

 

Cái vô thường không không sắc sắc

Người Việt vui khi nhắc câu này:

“Trời còn để có hôm nay

Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”

 

Đức Phật dạy cuộc đời quý lắm

Mong chúng sinh đừng phí sự này,

“Rằng trăm năm cũng từ đây

Của tin gọi một chút này làm ghi”

 

Tứ vô lượng từ bi hỷ xả

Dẫu cho là Dân chủ, Cộng hoà,

Vẫn là đối tác của ta

”Sầu dài ngày ngắn Đông đà sang Xuân”

 

Năm Canh Tý còn gần tháng rưỡi

Sẽ chuyển sang Tân Hợi phát tài,

Cầu cho không chỉ riêng ai

Vượt qua đại dịch-Vui bài thiền ca.

 

Hậu đại dịch tăng đà phát triển

Khải hoàn khi cập bến vinh quang,

Đẹp thay hai chữ Việt Nam

Từ-Bi-Hỷ-Xả: Niết Bàn-Lạc An.

 

Tỷ cây xanh cho ngàn xanh lại

Trồng thường xuyên và phải bón chăm,

Sẽ không còn “Phá Sơn Lâm”

Cho rừng giữ đất, cho tâm giữ rừng./.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo