Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 189

0
296
PGO -

Điểm số liệu thương vong đại dịch

Cả toàn cầu cho đến hôm nay:

Năm mươi sáu triệu nhiễm lây

Triệu ba tư vạn-thương thay hỡi người!

 

Khúc thiền ca, những lời chia sẻ

Tâm an lạc sẽ chóng khỏe thôi,

Khác với con cúm bao đời

Cúm thành “đại dịch” chớ thời chủ quan!

 

Xưa kia gọi cúm này “Ôn dịch”

Vì cúm này kích hoạt mùa đông,

Vài tuần hoặc một tháng ròng

Bỗng dưng biến sạch như không có gì!

 

Siêu vi rút cúm từ Vũ Hán

Gần năm nay tứ tán tung hoành,

Mùa đông dễ phát tán nhanh

Nếu không cảnh giác dễ thành chuyện to.

 

Xem số liệu mà lo mà tính :

Mỹ vẫn là nước “dính” hàng đầu,

Mười một triệu bảy mắc sầu

Hăm lăm vạn rưỡi : Nói câu chia buồn.

 

Đứng thứ hai cộng hòa Ấn Độ

Gần chín triệu ca khổ dịch này,

Hơn mười ba vạn gió bay

Vô thường người hỡi thương thay chia lìa!

 

Braxin mắc gần sáu triệu

Số tử vong: Một sáu sáu ngàn,

Hỡi ôi cái chết uổng oan

Chết vì đại dịch Wuhan u hoài!

 

Cộng hoà Pháp mắc hơn hai triệu

Bốn sáu ngàn truy điệu xót thay,

Khi nào cho hết dịch này?

Để đừng phải nhắc số này bi ai!

 

Nguy cơ dịch tác oai tác quái

Là mùa đông: Nên phải đề phòng,

Vô thường :Sắc sắc không không

Chi bằng phòng chống để không phải sầu!

 

Cả năm châu đang lo phòng dịch

Mấy tuần qua kịch bản Châu Âu,

Chiến tranh, chia rẽ, đối đầu

Dịch và bom đạn, cùng nhau giết người!

 

Thủ tướng đã nói lời cô đọng:

“Mỹ-Việt là bạn tốt của nhau,

Ai là Tổng thống mặc dầu…”

Báo chí cần phải nhớ câu “Ái từ”!

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo