Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 188

0
535
PGO -

Khúc thiền ca một trăm tám tám

Cám ơn đoàn cứu hộ Rào Trăng,

Miệt mài gian khó tháng ròng

Tìm kiếm người mất vẫn còn mười hai(12)

 

Khúc thiền ca từ bi hỷ xả

Rừng núi ơi, tất cả mười hai

Tháng ròng đêm với ngày dài

Mở lòng cho nhận thi hài các anh.

 

Hỡi Cao Xanh và rừng núi lở

Đừng giữ thêm người chết ở đây,

Hãy ra hiệu báo thế này:

Những lùm cỏ mới : Nơi này các anh.

 

Lỗi rành rành : Phá rừng thủy điện

Tang chứng đây không thể biến bay,

Nỗi đau của thảm họa này

Trời xanh thăm thẳm biết ngày nào nguôi.

 

Nhãn tiền vẫn đất chuồi núi lở

Đã bao ngày cản trở kiếm tìm,

Muốn tìm những bụi cây sim

Mọc ven bờ suối biết tìm nơi nao…

 

Đoàn Công Thương đã vào Thượng Nhật

“Mục sở thị” sự thật rành rành,

Tan hoang hơn cả chiến tranh

Lở loét đồi núi , rừng xanh đâu rồi?

 

Chuyện bây giờ phải ngồi bàn tính

Phục hồi và tái tạo làm sao

Trông cây bản địa nơi nào

Mà rừng bị phá-Núi cao “trọc đầu”…

 

Khắp năm châu nơi nào lạc hậu

Là kẻ gian bộ sậu phá rừng,

Phá rừng, rừng cháy …Bởi chưng:

“Lý do, lý trấu…” Cuối cùng số không!

 

Chuyện biển Đông hai ngày hội nghị

“Duy trì và hợp tác”Biển Đông,

Vô thường: Phép thử sắc không

Tôn trọng luật pháp mới mong an toàn.

 

ASEAN trung tâm cấu trúc

Của an ninh khu vực biển Đông,

Vô thường sắc sắc không không

Hòa bình bền vững đồng lòng các bên.

 

Chữ “Thiện Duyên” làm nên tất cả

Nhân quả và nghiệp báo cũng là,

Thiện Duyên: Quả ngọt bao la

Ác Duyên: Chuốc lấy những là đắng cay.

 

Thế giới này vô thường, vô ngã

Cùng Thiện Duyên: Tất cả niềm vui,

Thiện Duyên : Đại dịch đẩy lùi

Ác Duyên: Sẽ bị dịch vùi càng lâu…

 

Cả năm châu chưa ngưng đại dịch

Ôn dịch vào mùa lạnh càng nguy,

Phát tâm hỉ xả từ bi

Hoan hỉ An Lạc muôn khi cuộc đời!

 

Chuyện xứ người : Hoa Kỳ đối tác

Mùa bầu cử: Hiến pháp rành rành,

Chọn người phải có cạnh tranh

”Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”[*]

 

Chuyện bên kia bán cầu là thế

Lời Thủ tướng cũng thể đồng bào:

“Dẫu cho là Tổng thống nào

Đối tác-Bạn tốt..”chẳng sao đâu mà.

 

Kim chỉ Nam đó là đối ngoại

Truyền thông ta phải nhớ nằm lòng,

Đừng vì cái chuyện bao đồng

“Trẻ con người lớn” mất lòng nhau chăng[**]./.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*] Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[**] ”Chuyện trẻ con mất lòng người lớn” (tục ngữ Việt Nam).