Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 185

0
779
PGO -

Năm mươi ba triệu, mười ba vạn

Là những người mắc nạn Cô-vi

Một triệu ba đã ra đi

Toàn cầu một nỗi sầu bi dịch này!

 

Thật là may- Việt Nam vẫn ổn

Đại dịch chưa khốn đốn như người

Đề cao phòng dịch muôn nơi

Đó là cách để cuộc đời an yên!

 

Những khúc thiền “từ bi hỷ xả”

Hướng miền Trung thảm hoạ thiên tai,

Dửng dưng vô cảm những ai?

Đòi tăng học phí-Lạc loài lắm thay!

 

Sách tiếng Việt bấy nay :Phẫn nộ

Tăng học phí : Đã lộ bản lai,

Những lời thống thiết bi ai

Hãy mau sám hối, chớ hoài của Dân.

 

Đã đến lúc phải cần nói thẳng:

Điều 61 Hiến pháp nói rằng:

“Phát triển nhân lực tài năng

”Học phí cấp một,búp măng…” miễn mà?

 

Nào “Phổ cập giáo dục trung học”

Rồi “Học bổng, học phí” đã nêu

Ngân sách giáo dục tăng đều

Mỗi nhiệm kỳ lại tăng theo yêu cầu?

 

Đi về đâu hỡi nguồn ngân sách

Cơ quan nào “sát hạch” thu chi?

Phụ huynh luôn phải nghĩ suy

Nuôi con ăn học mỗi khi nộp tiền!

 

Bão 13 lại miền Trung thổi

Cấp bao nhiêu, giật tới bao nhiêu

Có mạnh, có giật bằng điều

Mà Bộ Giáo dục tăng nhiều nguồn thu(?!)

 

Cái “đèn cù” thu thu, nộp nộp

Như mưa rơi lộp bộp mái nhà,

Hỏi rằng: Giáo dục nhìn xa ?

Hay là “Vi hiến” thế mà như không ?

 

Mọi khoản thu: “Lên đồng” như thể

Dạy và học như thế được chăng ?

Nghĩ suy, bày tỏ câu rằng:

“Tiên học lễ, hậu học văn” ai tường?

 

Cái vô thường không không sắc sắc

Kiếp luân hồi ai mắc nợ đời,

Nhân quả báo ứng khôn nguôi

Làm lành, tránh dữ-Cuộc đời an yên!

 

Bụt và Tiên trong ai cũng có

Khởi tâm từ đâu khó hỡi người,

Hỏi nghành Giáo dục đầy vơi

Đọc lại Hiến Pháp: Ấy thời Bụt-Tiên./.

 Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo