Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 182

0
659
PGO -

Ngày mùng mười của tháng mười một
Ghi cột mốc Canh Tý-Hai mươi,
Năm mươi mốt triệu ba rồi
Những ca nhiễm mắc hơn mười tháng qua.

Một triệu và hai mươi bảy vạn
Là những ca tử nạn dịch ôn,
Hỡi ôi ! Hơn triệu linh hồn
Vô thường-Cơn gió sống khôn thác về.

Khắp toàn cầu ủ ê vì dịch
Gần một năm, kịch bản chưa dừng,
Việt Nam: ”Ruộng phước” thật mừng
Kiên cường mười tháng: Bão bùng dịch ôn…

Vẫn còn đó nguy cơ đại dịch
Bão 13 kịch tính khôn lường,
Toàn cầu: Nhìn khắp bốn phương
Vẫn còn may mắn: Dịch nương xứ mình.

Điểm tình hình thiên tai bão lũ
Nhìn miền Trung chăm chú vừa qua,
Thiên tai thiệt hại can qua
Đối diện sự thật để mà lo toan!

Tổ tiên gọi: “Trên ngàn” thiêng lắm
Câu:”Rừng sâu nước độc” nghĩa là,
Rừng sâu: Nguyên thuỷ rừng già
Nước độc (vô nhị) nghĩa là môi sinh!

Rừng nguyên sinh triệu năm đừng phá
Là lời nguyền Tiên tổ cha ông,
Sự thật đã “Ứng” rành rành
Mau mau sám hối mới thành tựu thôi!

Nơi còn rừng ra công gìn giữ
Trồng thường xuyên để giữ núi đồi,
Toàn dân cảnh giác,kịp thời
Ngăn “Thuỷ điện cóc”-Cuộc đời an yên!

Sau than phiền Cánh Diều tiếng Việt
Bỗng có “bà Nội” nói thiệt tình(!?)
Thà bà Thứ trưởng làm thinh
Nói ra mới biết sự tình “Trong chăn”.

“Nằm trong chăn biết chăn có rận”
Dạy con trẻ cẩn thận, chỉn chu,
Nhân tốt thì quả không ngu
Dạy cho con trẻ phải như Cụ Hồ.

Dạy chữ mong cơ đồ nước Việt
Lời châu báu phải biết giữ gìn,
Ngoài đường ngoài chợ linh tinh
Đưa vào sách để chứng minh “giữ lề”(?!)

Nghe những lời của “bà nội”phán:
Thật chán khi tưởng tượng cháu bà:
Nay mai ăn nói sẽ là:
Ngôn từ chợ búa, kêu ca muộn rồi(!)

Lại nghĩ chuyện ông trời sao vậy ?
Người phá rừng đổ vấy cho trời(!?)
Khẩu nghiệp nặng lắm ai ơi
Hồ đồ nói bậy-Tức thời ứng ngay!

Thu hồi ngay cánh diều tiếng Việt
Là việc làm khẩn thiết bây giờ,
Chớ đánh lạc hướng vẩn vơ
Sẽ Chuốc lấy họa bất ngờ mai sau!

Khúc thiền chép mấy câu bầu cử:
Chuyện Hoa Kỳ phép thử “Vô thường”?
Nắng-Mưa, Thành-Bại, Tai-Ương
Âu là con tạo-Lẽ thường mà thôi ./.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo