Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 168

0
641
PGO -

Cả thế giới : Bốn hai triệu mắc

Dịch viêm phổi Vũ Hán-Cô vi,

Vô thường, vô ngã, từ bi

Niết Bàn thực tại-Cho đi Phúc đầy!

 

Cả nước đang hàng ngày lo lắng

Mong miền Trung cố gắng vượt qua,

Thiên tai, dịch bệnh cũng là

Vô thường-Quy luật Phật đà chỉ ra.

 

Tứ vô lượng: Từ bi hỷ xả

Là phép màu cho cả nhân gian,

Thiên đường: Hai chữ hân hoan

Địa ngục là tự gây nan cho mình!

 

Thuở bình sinh bảy trăm năm trước

Đức Phật Hoàng chỉ ước chúng sinh,

Chiều dài lịch sử chứng minh

Thiên đường chỉ có nghĩa tình mới nên.

 

Lập phái thiền Trúc Lâm Yên Tử

Chữ yêu thương là hãy gắng thiền,

Địa ngục chữ ấy chớ quên:

Là khi ngờ vực làm nên hận thù.

 

Phật hoàng xưa “Cư trần lạc đạo”:

Rời ngai vàng, khoác áo nhà sư

Bồng lai tiên cảnh là tu

Sửa thân khầu ý-Cho dù đế vương.

 

Ngài là Phật- Yêu thương hoá giải

Nỗi trần ai bể khổ cõi đời,

Tuỳ duyên, tu tập thảnh thơi

Thiên đường vốn dĩ cuộc đời an yên.

 

“Trong nhà có báu thôi tìm kiếm”

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền”,

Hoàng đế như Bụt, như Tiên

Tầy từ tam độc-Hành thiền từ tâm…

 

Chuyện xì xầm cô Tiên đời thực

Lại nhớ câu của một nhà Sư,

Thị phi-Xấu tốt cũng như:

Vô thường gió độc, lòng từ mới hay!

 

Chuyện hôm nay Hoa Kỳ tranh cử

Cộng hoà hay Dân chủ nắm quyền,

Cụ D. Trump hay cụ J. Bìnden ?

Việt-Mỹ vẫn tốt, chẳng nên luận bàn!

 

Bão số Tám nguy nan có bớt ?

Hãy nguyện cầu, bão rớt biển khơi

Cũng là phong tục loài người

“Cầu được, ước thấy”-Ngàn đời đó thôi!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo