Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 167

0
344
PGO -

Khúc thiền ca một trăm sáu bảy
Đến nay đà tất thảy vạn câu,
Giữ tâm an lạc cùng nhau
Vượt qua đại dịch, những câu hành thiền.

Nhật ký thiền: Triền miên tám tháng
Tán thán điều kỳ diệu Việt Nam[*]
Lạc quan cả nước an toàn
Thành công chống dịch vẻ vang toàn cầu.

Cả năm châu đảo điên vì dịch
Kịch bản ta dịch giặc: Kẻ thù,
“Chống dịch, chống giặc” là câu
Chủ trương xuyên suốt từ đầu đến nay.

Thật không may thiên tai lụt bão
Ở miền Trung hàng tháng não nề,
“Hoạ vô đơn chí” lê thê
Thiệt hại người của gớm ghê khôn cùng.

Khắp miền Trung gồng mình bão lũ
Cả nước cùng chăm chú dõi theo,
Đồng cam, cộng khổ xứ nghèo
Thiên tai địch hoạ kéo theo bao điều.

Nhớ câu Kiều-Nguyễn Du miêu tả
Đọc lại nay thấy cả nỗi sầu:
“Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.

Chữ Vô thường: Không không, sắc sắc
Đức Phật truyền chắc chắn gì đâu,
Vô ngã chẳng có “Tôi “ đâu
Vô thường, vô ngã là câu Niết Bàn!

Cuộc đời này muôn vàn quý giá
Niết Bàn là tĩnh giác yên an,
Ung dung tự tại tâm an
Làm lành tránh dữ-Lạc an cuộc đời.

Thân và Tâm muôn người: Cha Mẹ
Trao cho ai đáng để làm người,
Lời nói, suy nghĩ, hành vi
Tâm từ, tâm hỷ, tâm bi, xả lòng!

Khúc thiền ca những mong đại dịch
Mai mốt đây mất tích toàn cầu,
Cơn bão số Tám tan mau
Miền Trung đỡ khổ, là câu nguyện cầu!

Giá như có nhiều tàu cứu hộ
Sẵn sàng khi hỗ trợ những vùng,
Thiên tai, bão lụt miền Trung
Và mọi nơi chốn khắp cùng Việt Nam.

Asean-Việt Nam sáng kiến
Liên hợp quốc khai triển hoà bình,
Biển Đông gìn giữ an ninh
Đông Nam châu Á niềm tin vững bền!

Những khúc thiền miền Trung đau đáu
Chiếc đòn gánh ”Thần thánh” Việt Nam,
Thiên tai, địch hoạ, bao năm
Đòn gánh đất nước Việt Nam muôn đời!

Sẽ phục hồi sau ngày mưa bão
Cả nước dõi đài báo hàng ngày,
“Nối vòng tay lớn”: Chung tay
“Qua cơn hoạn nạn” nghĩa này thắm sâu!

Từ Cà Mau Lạng Sơn đau đáu
Hướng miền Trung yêu dấu sẻ chia,
Đồng bào hải ngoại hướng về
Miền Trung ta đó Sơn Khê Lạc Hồng!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

[*] Tán thán: Tán dương, ca ngợi,tôn vinh…(Thuật ngữ nhà Phật).