Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 163

0
216
PGO -

Gác mọi chuyện “Tang gia bối rối”

Khúc thiền ca phấn khởi tỏ bày,

Trong cơn hoạn nạn ai hay

Tân Thủ tướng Nhật tỏ bày niềm chung!

 

Một nỗi niềm”đồng văn đồng chủng”

Chọn Việt Nam-Củng cố niềm tin,

Ngài Thủ tướng Nhật đinh ninh

Lợi ích cốt lõi ấy “mình với ta”!

 

Thế kỷ tám nhà sư Phật Triết

Sang gieo duyên tinh khiết Phật đà,

Rồi đến thế kỷ mười ba

Đại Việt chiến thắng Mông Kha ba lần.

 

Không tương lân cũng gần hoàn cảnh

Xứ mặt Trời canh cánh lâu nay,

Nhật Hoàng xưa đã tỏ bày:

Ba lần “thắng Hãn”- Ân này tri ân!

 

Cái vô thường xa gần lịch sử

Tạo xoay vần con chữ màu da,

Sào Nam nghĩa cử Asaba[*]

Đông Du cho đến Việt Nam một nhà.

 

Ta-Ca-Nô bài ca tha thiết

Chống chiến tranh: Nhật Việt kết đoàn,

Hy sinh biên giới uổng oan [**]

Nhà báo Nhật Bản toả lan nghĩa tình!

 

Giữa thời bình “Hoạ vô đơn chí”

Vừa đăng quang vì lợi ích chung,

“Đầu xuôi , đuôi lọt”, Ngài cùng

Sang Việt Nam để nói cùng Việt Nam:

 

Nói và làm: Việt Nam-Nhật Bản

Phải như là đánh “Hãn” xưa kia,

Thiên tai đâu thể chia lìa

Sông Hồng tới vịnh kia kìa: Tokyo!

 

Xứ mặt trời phải lo muôn thuở

Thiên tai là vốn dĩ của Trời,

Sẻ chia bạn Việt Nam ơi

Hết lòng, hết sức-Đầy vơi Sen-Đào!

 

Núi lửa trào, gầm gào bão tố

Ngàn năm nay vẫn đó Fu-Ji,

Nhật-Việt đồng cảm từ bi

Ngàn năm Đức Phật cũng vì Lạc An!

 

Việt Nam cùng Asean đoàn kết

Hết lòng vì một mái nhà chung,

Đón Thủ tướng Nhật sang cùng

Sẻ chia chống dịch-Hướng cùng đích chung!

 

Một biền Đông an toàn hàng hải

Hoà bình cho cả trái đất này,

Vô thường, vô ngã xưa nay

Chân lý Đức Phật đó đây tỏ tường./.

Luật gia Trần thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*] https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Asaba_Sakitaro

[**] https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Takano_Isao