Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 160

0
175
PGO -

Mười tháng ròng toàn cầu chao đảo
Tính đến nay: Con số não nề,
Ba chín triệu rưỡi thống kê
Số người nhiễm bệnh lê thê chưa dừng.

Dịch Vũ Hán phá tan trật tự
Cả thế giới muôn thứ rối tung,
Đại dịch: Cuộc khủng hoảng chung
Phải cùng hợp tác để cùng vượt nan!

A-Xi-An (Asean) là nơi kêu gọi
Toàn khối cùng vươn tới đích chung,
Vô thường, vô ngã mông lung
Kết liên sức mạnh để cùng vượt qua.

Thế mới biết đó là “vô ngã”
“Lục địa già” nay đã đồng lòng,
Kêu gọi vì mục đích chung
Cùng nhau chống dịch mới mong vãn hồi.

Doanh nghiệp Âu đứng ngồi trông đợi
Dịch vãn hồi để tới Việt Nam,
Tự do thương mại làm ăn
Thị trường hai phía bao năm trông chờ.

Một Việt Nam giấc mơ đảm bảo
Vẫn an toàn hữu hảo làm ăn,
Doanh nghiệp Việt hãy vượt nan
Nghiên cứu “Sân mới” muôn vàn thời cơ!

Mưa và lũ giờ này liên tiếp
Dập dồn mưa uy hiếp kiếm tìm,
Những người bị núi sập dìm
Phải đào đất đá để tìm cho ra!

Mười ba Tướng sỹ đà tìm được
Điều ước này: Mười sáu Công nhân,
Huy động tất cả vì Dân
Phải tìm bằng được-Tri ân lúc này!

“Cơn lận đận” để cùng “hiểu tận”
Chữ vô thường sắc sắc, không không,
Từ-Bi-Hỷ-Xả những mong
Thương người lâm nạn, nhói lòng rừng đau!

Nơi có rừng phải mau tỉnh ngộ
Rừng chở che sao lại phản rừng?
…”Của rừng,nước mắt rưng rưng”
Tổ Tiên đã dạy-Xin dừng người ơi!

Hãy lưu lại những phim tài liệu
Những ngày này để chiếu thường xuyên,
Suốt ngày cho đến cả đêm
Kiềm Lâm, Bảo vệ phải xem tại rừng.

Qua mưa bão xem chừng ít bữa
Lục hồ sơ ai mở cửa rừng,
Vì “Thuỷ điện cóc” bỗng dưng
Đang tâm tàn phá cánh rừng tự nhiên…

Có phải chăng lý do thuỷ điện?
“Lờ cảnh báo” tìm kiếm những gì?
Tại sao không tính an nguy?
Người chịu trách nhiệm nói gì hôm nay(?!)

Thảm hoạ này : Rào Trăng đau mãi!
Tỉnh và Huyện phải nhớ điều gì,
Địa bàn, lãnh thổ, pháp quy
Môi sinh, trật tự…những gì chức năng!

Khúc thiền rằng: Vô thường, Vô ngã
Lòng Từ-Bi-Hỷ-Xả muôn nơi,
“Nắng mưa là chuyện của Trời”
Đừng để thiệt hại-Muôn người chung tay./.

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo