Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 158

0
101
PGO -

Viết thiền ca vượt qua đại dịch

Nhật ký thiền kịch bản lạc an,

Giữ tâm an lạc là vàng

Vượt qua đại dịch Việt Nam sáng ngời.

 

Thiền định tuệ yêu đời quý giá

Phật Như Lai quán cả muôn vàn,

Triết lý kinh điển Phật ban

Kho tàng trí tuệ nhân gian hãy cùng!

 

Muôn ngàn điều vô cùng vô tận

Triết lý Phật minh triết vô cùng,

Giác Ngộ thấu hiểu: Ung dung

Vô minh mò mẫm, vô cùng tiếc thay!

 

“Tham sân si” bấy nay Phật dạy

Là “Tam độc” sinh khổ ai hay?

Chân lý nhân quả: Ban ngày

Vô thường, vô ngã đúng thay vĩnh hằng!

 

“Tứ vô lượng”, Ấy rằng lành, thiện

Gươm trí tuệ chinh chiến mà rằng,

Con đường cứu khổ chi bằng

Từ-Bi-Hỷ-Xã, chữ rằng an yên!

 

Kinh điền Phật Quốc liên ghi nhận

Là nhân văn cống hiến: Người Hiền,

Vô thường, vô ngã : Bụt Tiên

Niết Bàn thực tại-An yên đó là!

 

Những chiếc áo cà sa ai biết?

Chỉ là những mảnh vải chắp vào,

Bài trừ mê tín-Phật trao

Tận dụng kẻo phí- “Áo bào” nhà sư!

 

Kinh điển Phật ngẫm càng vi diệu

Tứ trọng ân-Đạo hiếu sáng ngời,

Triết lý Đức Phật muôn nơi

Dạy người tích phúc muôn đời lành thay!

 

Đến khúc này: Một trăm năm tám

Mười ngàn câu mới dám nói rằng:

Quốc bảo lục bát “Bảo Tăng”

Song thất lục bát: Tiên Rồng Như Lai.

 

Kho chữ nghĩa anh tài để lại

Người Việt Nam cần phải nâng niu,

Ngàn năm Tiên Tổ chắt chiu

Từng vần từng chữ bao điều cho ai?

 

Phật Như Lai gieo duyên đất Việt

Triết lý càng minh triết xứ này,

Ngôn ngữ tiếng Việt thật hay

Chữ và nghĩa Việt càng hay Phật đà!

 

Giữ tiếng Việt ấy là văn hiến

Năm ngàn năm biền chữ bao la,

Gọt dũa tiếng Việt phải là:

Khai tâm con chữ- Thế mà tại sao?

 

Những giáo sư ào ào nói bậy

Điều nghe thấy mà phải đau lòng,

Nói ngọng mà dạy được không

Thương ôi con trẻ, những mong sau này:

 

Sẽ chỉ là sách hay dạy chữ

Cho trẻ em ý tứ muôn điều,

Thu hồi sách đã soạn liều

Làm băng hoại chữ-Là điều làm ngay!

 

Đau xót thay: Hoạ này phải nhớ

Cảnh báo rồi, vẫn cớ đặt bày

Rào Trăng : Thuỷ điện xót thay

Chết oan cũng bởi những tay làm liều!

 

Không nói nhiều khi sách viết bậy

Hãy ngừng ngay, đừng dạy trẻ thơ

Khi nào và biết bao giờ

Sách dạy tiếng Việt trong mơ đã từng(?!)

 

Nạn phá rừng để làm thuỷ điện

Thật đau lòng chứng kiến Rào Trăng,

“Cánh Diều” làm sách phải chăng?

Hậu quả-Di chứng thưa rằng: Xiết bao./.

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo