Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 151

0
908
PGO -

Khúc thiền ca Thăng Long-Hà Nội
Ngàn năm mười tuổi chẵn Rồng bay,
Bẩy năm lăm đã bao ngày?
Hồn thiêng sông núi nơi đây tụ về!

Với cái thế “Rồng chầu, Hổ phục”
“Chiếu dời Đô”-Hồng phúc muôn đời!
Vua-Tôi luôn nở nụ cười
Quốc sư trí huệ Đạo-Đời soi chung!

Ngẫm cho cùng Vô thường, Vô ngã
Khi Vua-Tôi thấu cả lẽ đời,
Thái bình, thịnh trị muôn nơi
Thăng Long: Chí lớn-Muôn đời khắc ghi!

Đạo gắn đời : Từ-Bi-Hỷ-Xả
Đại Cồ Việt có cả “Hưng-Vong” [*]
Ngàn năm lịch sử soi chung:
“Dĩ Dân vi bản”-Theo cùng tháng năm!

Thiên niên kỷ, mười năm nhìn lại
Thăng Long xưa thành bại nhờ Dân,
Biết bao hào kiệt trung thần
Phò Vua giúp Nước: Từ Dân oai hùng!

Bảy lăm năm Thủ Đô giải phóng
Sạch bóng thù, hy vọng ngàn năm,
Ngày nào đâu có xa xăm
Làm dân nô lệ: Cúi gằm gặp Tây!

Thăng Long-Đông Đô, đây Hà Nội
Trái tim đây nguồn cội Việt Nam,
Từ-Bi-Hỷ-Xả: Niết Bàn
Tinh thần nhà Phật toả lan muôn đời!

Đã qua rồi, cái thời…”Dụng mộc”
“Bông hoa nhài”, “Khỉ vọc” xấu ai[**]
Can qua-Dâu bể : Thiện tai
Ngàn năm Văn hiến mấy ai sánh bằng(?!)

Thăng Long: Nghĩa là Rồng bay bổng
Mộng ngàn năm: Tiên Tổ cha ông
Trái tim xứ sở Tiên Rồng
“Sánh vai cường quốc” thoả lòng Bụt Tiên !

Dịch Vũ Hán đảo điên thế giới
“Hà Nội ta đánh giỏi” trận đầu,
Chống dịch thắng tiếp trận sau
“Hai nhiệm vụ kép” là câu nằm lòng!

Thiền ca về Thăng Long-Hà Nội
Hãy bỏ câu “Không vội được đâu”,
Đừng vì nhớ trước quên sau
Trái tim, khối óc phải:”Mau lên nào”!

Mau lên nào Thăng Long-Hà Nội
Thời cơ vàng: Chẳng đợi ai đâu,
“Tràng An thanh lịch” là câu:
Ngàn năm văn hiến: Báu châu nào bằng(?!)

Cần nhớ rằng: Phúc lành Tiên Tổ
Tầm nhìn xa mới có hôm nay,
Triệu người như một tỏ bày
Đế Đô bền vững: Công này là Dân!

“Tứ trọng ân” -Quốc sư Vạn Hạnh
Đã truyền rằng: Thành bại là Dân,
Hành pháp phải “Bất vị thân”
“Cần-Kiệm-Liêm-Chính” thì Dân tôn thờ!

Dân vẫn nhớ “Cái ông Chủ tịch”
Trần Huy Hưng, Dân thích, Dân yêu
Mong tân Chủ tịch học nhiều
Chu Ngọc Anh hãy nhớ điều Dân mong!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*] https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Vạn_Hạnh

[**]1.” Chẳng thơm cũng thể hoa Lài chẳng không thanh lịch cũng ngài Tràng An”. 2, “Của hồng ngâm đem cho khỉ vọc”(tục ngữ xứ Nghệ).