Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 148

0
663
PGO -

Những khúc thiền viết mùa đại hội
Tấm lòng lành những đợi và trông,
Nghị quyết tinh giản bao năm
Mà sao thứ trưởng vẫn tăng không ngừng(?)

Trung ương họp bàn về nhân sự
Chuyện quốc gia đại sự phải lo,
Bộ máy cho đến bao giờ
Nội các gọn nhẹ-Dân chờ, Dân mong.

Dân số Nhật hơn ta ba chục
Lãnh thổ thì ba khúc biển khơi,
Chỉ mười lăm Bộ mà thôi
Muốn được như Nhật, nên mời giúp ta.

Muốn quản trị quốc gia phát triển
Đại hội cần chuyển biến tức thời,
Cải cách hành chính muôn nơi :
Con người-Bộ máy giúp đời, giúp Dân!

Lạm phát “Phó” phải dần hạn chế
Tiết kiệm chi- Quốc thể giữ gìn
Nước nào lắm phó như mình (?!)
Năng lực lãnh đạo, sự tình là đây !

Đại hội này phải cần cụ thể
Để muôn đời đất nước mạnh giàu,
Vô thường-Vô ngã ,nghĩ sâu :
“Cần, Kiệm, Liêm, Chính” là câu Cụ Hồ!

Mong cơ đồ Việt Nam Hưng thịnh
“Sánh vai cùng cường quốc năm châu”
Có Tài, có Đức thì bầu
“Đỏ mà không chín”, viết câu: ”Chớ dùng”(!)

Bỗng dưng phải hỏi “Ban sức khoẻ”
Nhiệm kỳ qua sao thế này “Ban” :
“Cán bộ chiến lược” bệnh nan
Chức năng, nhiệm vụ đã hoàn thành chưa(?!)

Vào mùa mưa vẫn đang đại dịch
Kịch bản là không được chủ quan:
Phòng dịch cho đến phòng “gian”
Song song đối phó-Luận bàn việc chung!

Phòng đại dịch, toàn cầu đều phải :
Chống dịch và chống lại “Tin sai”,
Phòng gian trong đại hội này
Chớ để “Lươn, Chạch” chui ngay bất kỳ!

Ngày thứ ba Trung ương Hội nghị
Quán triệt nhiều tiêu chí vĩ mô,
Chung quy vì một cơ đồ
Việt Nam giàu mạnh-Cụ Hồ hằng mong!

Những mong rằng hạnh tâm Bồ Tát
Hồ Chí Minh toả ngát hội trường,
Chữ Tâm, chữ Đức ngát hương
Vì Dân, vì Nước tỏ tường Dân tin!

Chữ “Tỏ tường” ấy là minh bạch
Quan “giàu nhanh” phải bị gạch tên,
Đưa vào danh sách “Tõ tèn”
Thanh danh của Đảng, chớ nên “Dĩ hoà”!

Khúc thiền ca viết về đại hội :
Hội nghị này là “Tối quan tâm”,
Chọn người sao xứng với “Tầm”
Đức-Tài gắn với chữ “Tâm” ấy là…!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo