Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 147

0
824
PGO -

 

Ngẫm định luật “Vô thường, Vô ngã”
Quán chiếu là có cả Niết bàn,
Từ-Bi-Hỷ-Xả an yên
Loại trừ “Tam độc” mới nên thiện lành!

Các tỉnh thành tiến hành đại hội
Chọn đức tài vượt trội Dân mong,
“Cần, kiệm, liêm, chính”: Thong dong
“Tham, sân, si” sẽ tra còng vào tay!

Xử đại án lâu nay chứng tỏ
Chẳng có vùng nào “cấm” và “kiêng”,
Cũng nhờ hồng phúc Tổ Tiên
An Dân: Phép nước phải nghiêm mới là.

Hãy hình dung: Gia đình, dòng họ
Cũng trăm bề, đâu có giản đơn
Nghĩ về câu chuyện Nước Non
Ngổn ngang, bề bộn-Ắt còn luôn luôn!

Chuyện Buồn-Vui trong mùa đại hội
Nghe tin đồn khoan vội tin ngay,
Nhưng mà cũng phải tỏ bày:
Tiền mua quà tặng: Ai bày đặt đây(?!)

Chuyện phản ánh tình ngay lý đúng
Phải giải trình đại chúng dễ nghe,
Hiện tượng kéo cánh, kết bè
Tư cách méo mó, phải nghe nhiều chiều!

Giúp cho Đảng, ấy là dũng cảm
Phải kịp thời để “trảm” kẻ gian,
Nếu vội xoá những “Vết chàm”
Uổng công “Cụ Tổng” quyết làm lâu nay!

Mừng các tỉnh, thành xong đại hội
Phấn khởi khi đội ngũ Dân tin,
Nếu ai phấn đấu giữ gìn
Sẽ có tất cả: Niềm tin đồng bào!

Thuở bình sinh năm nào Bác dạy :
Giang sơn này tất thảy là Dân,
Lãnh đạo lễ độ, ân cần
Dân thương, Dân quý và Dân một lòng!

Tổng Bí thư nói trong Hội nghị:
Trung ương là ý chí toàn Dân,
Cán bộ chiến lược phải cần:
Vì Dân vì Nước, dấn thân hết lòng!

Có cần chong đèn lên soi tỏ
Nhìn vào nhà, vào ngõ biết ngay
“Đỏ mà không chín” ai hay
“Cậy càng, vi vẩy…”Biết ngay rõ mười!

Triết lý Phật soi đời chính xác
Lại nhớ hình ảnh Bác tu hành
Vô thường, Vô ngã đinh ninh
Cụ Hồ : Bồ tát hy sinh dâng đời !

Tấm gương Người muôn đời toả sáng
Hào quang Người chiếu rạng năm châu,
Như Lai Đức Phật nhiệm mầu
Hồ Chí Minh đó là câu Kết đoàn!

Kết đoàn là Vô thường, Vô ngã
Kết đoàn là tất cả thành công,
Từ-Bi-Hỷ-Xả tấm lòng
Loại trừ “Tam độc” mới mong như là…

“Ruộng phước báu” Ông Bà để lại
Mùa đại hội: Dịch bệnh tạm yên,
Thế giới đang phải triền miên
Ngày đêm đối phó-Chưa yên dịch này./.

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo