Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 143

0
1083
PGO -

“Mục tiêu kép” thời kỳ đại dịch

Việt Nam đà thích ứng bước đầu

Nhìn lại chín tháng như sau:

Phục hồi kinh tế bước đầu khả quan!

 

Giữ an toàn tháng ròng tránh được

Không mắc lây Cô-vít cộng đồng,

Khởi công cao tốc phía Đông

Tạo niềm phấn khởi trông mong đợi chờ!

 

Chín tháng xem lại từng số liệu[*]

Từng ngành nghề để hiểu vần thơ,

Số liệu xuất nhập trong mơ

Xuất siêu con số đợi chờ từ lâu.

 

Riêng quý ba tăng mau mọi mặt

Mùa gặt vui: “Được giá, được mùa”,

Cửu Long châu thổ mùa mưa

Thuận trời rửa mặn, thau chua, bớt phèn!

 

Đầu tư công tạo thêm nội lực

Tốt hạ tầng- Sức bật về sau,

Tạo chuỗi cung ứng bền lâu

Để hậu đại dịch, đón đầu thời cơ!

 

Vô thường là mọi điều có thể

Biến nguy cơ để tạo thời cơ,

Vô ngã: không thể như mơ

Kết liên sức mạnh vần thơ muôn đời!

 

Cả thế giới gồng mình chống dịch

Việt Nam ta tương thích muôn nhà,

“Thiên thời-Địa lợi- Nhân hoà”

Thời cơ, vận hội-Đó là tương lai!

 

Chín tháng dài vượt lên phía trước

Cả nước đã đồng sức đồng lòng,

Ba tháng quý bốn lo chung

Hy vọng tăng trưởng bứt vòng dương ba (+3%).

 

Việt Nam đã và đang “điểm sáng”

Xứng đáng là đối tác chờ mong,

Bạn bè quốc tế mở lòng

Đối tác tin cậy-Khơi dòng đầu tư!

 

Chúng ta đã tạo nên “Dư địa”[**]

“Mục tiêu kép”- Để những năm sau,

“Ruộng phước” trù phú mỡ màu

Giữ tâm an lạc-Những mau phục hồi!

 

Khúc thiền ca viết lời ái ngữ

Chọn từng câu, từng chữ Bụt-Tiên,

Vô ngã: Chẳng có cái riêng

Vô thường: Biến động liên miên muôn đời!

 

Ba tư triệu rưỡi con người

Mắc lây dịch bệnh suốt thời Cô-vi,

Hơn một triệu mạng ra đi

Tỏ lời ái ngữ : Từ bi hỡi người!

 

Chia sẻ với mười phương ,tám hướng

Tri ân người-Tin tưởng Việt Nam,

Rồi đây tươi đẹp đàng hoàng

Nhờ lò Cụ Tổng: Trừ tham, trừ tà./.

Luật gia Trần Thúc Hoàng

[*] https://m.baomoi.com/thu-tuong-muc-tieu-kep-dang-dat-ket-qua-tot/c/36565488.epi

[**] https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Dư_địa

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo