Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 139

0
1276
PGO -

Mùa Trung thu năm này Canh Tý
Dịch vượt qua- “Cho Nhí” sáng đèn,
Rằm Thu vằng vặc tròn thêm
Vui trong ánh mắt, sáng lên nụ cười!

Cả thế giới gồng mình chống dịch
Kịch bản nào để sớm vượt qua?
Vô thường, vô ngã đó là:
Quy luật tạo hoá, riêng ta riêng mình?

Vô thường là định hình vận động
Còn vô ngã là phải cộng sinh,
Thế gian đâu có riêng mình
Chung tay hợp sức-Cộng sinh đó là…

Ba mươi ba triệu người mắc nhiễm
Một triệu người có lẻ quy tiên,
Đại dịch Vũ Hán gây nên
Đau thương, tang tóc liên miên bao ngày!

Trái đất này đang cần nhân loại:
Sám hối và phải giữ địa cầu,
Cho muôn thế hệ mai sau
Hòa bình, hữu nghị-Tinh cầu mãi xanh.

Các tỉnh thành đang mùa đại hội
Phấn khởi là nhiều nữ Bí thư,
“Mẫu quyền”-Hy vọng bớt “hư”
Như những năm trước, lợi tư tham tàn.

“Quan cách mạng”-Giàu từ đâu vậy?
Đảng và Dân đã thấy nhãn tiền,
Đại hội phải điểm những tên:
Báo chí đã nhắc, Dân rên, đơn từ…!

Giá như nghe ông Hoàng Chí Bảo
Kể về gương Bồ Tát-Cụ Hồ,
Thì đâu đến nỗi cơ đồ
Bị bọn tham nhũng nuốt no bao ngày!

Đại hội này toàn Dân bàn luận
Cơ chế nào “Trấn yểm” lũ tham?
“Dĩ hoà vi qúy”: Nguy nan
Minh bạch, khảng khái: Trừ nan từ mầm!

Kìa rằm Thu tròn soi sáng tỏ
Cụ Tổng truyền:”Không có vùng riêng”!
Kết quả đại hội sẽ “thiêng”
Nếu sau đại hội “tư riêng” chẳng còn!

Trăng sáng tỏ khi tròn vành vạnh
Thành công là tránh để bọn tham,
“Của kho có hạn”-Nước Nam
Đang cần những “chiếc chìa vàng” cho Dân.

“Chìa khoá vàng”: “Tham-Sân-Si” bỏ
Mới mong rằng không có nhũng tham,
Lợi Dân: Là việc phải làm
Cái gì có hại: Đừng làm khổ Dân!

Cụ Hồ dạy:”Kiệm-Cần-Liêm-Chính
Việc “công”thì phải thật “vô tư”,
Như Lai-Đức Phật dạy ư ?
Từ-Bi-Hỷ-Xả : Tâm từ muôn nơi!

Hỡi đại chúng, đồng bào, đồng chí
Hãy cùng nhau suy nghĩ-Tư duy,
Cho đi : “Tuệ thí”-Từ Bi
Cũng là tất cả những gì thiền ca…

Chỉ mong mỏi nước nhà cường thịnh
Hãy bạch minh thu lại những gì,
Bị bọn tham nhũng cướp đi
Mau mau thu lại-Cũng vì toàn Dân!

Tỏ rằm Thu, điều cần phải nói:
Huỷ bỏ ngay “Điện thoại-Học trò”,
Kế gian: Phát hiện bất ngờ:
“Để bán điện thoại”- Thờ ơ đau lòng!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo