Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 138

0
589
PGO -

Khúc thiền ca ung dung, tự tại

An lạc trong đại dịch ta thiền,

Hơn chín chín vạn nỗi niềm

Của toàn nhân loại, một niềm xót chung!

 

Quy luật chung: “Sinh,thành hoại, diệt”

Ai mà mong cái kết dịch ôn,

Ngót ba ba triệu cộng dồn

Toàn cầu mắc nhiễm-Ai còn chủ quan?

 

Chớ thở than, lo âu , hoảng loạn

Vấn nạn chung “đại dịch thông tin”,

Từ -Bi-Hỷ-Xả- Giữ gìn

Vắc xin đặc hiệu cho mình với ta!

 

Vượt đại dịch là ta thắng lợi

Phía trước còn bao “nỗi” vô thường,

Trông chừng chặt chẽ biên cương

“Chống dịch,chống giặc” chặn đường ngoại lai!

 

Liên hiệp quốc một hai xác định

Mọi nguy cơ cần tính lúc này,

Vô thường, vô ngã : Chung tay

Mới mong giảm thiểu trận này can qua!

 

Việt Nam ta trên đà kiểm soát

Dứt khoát là không được chủ quan,

Gia đình, xã hội an toàn

Mới mong tiềm lực vượt nan lúc này!

 

Cả toàn cầu lung lay kinh tế

Chuỗi cung ứng như thể đảo chao,

Việt Nam tăng trưởng xếp vào

Thứ hai châu Á, lẽ nào chủ quan!

 

Trận can qua-Chiến tranh: Đại dịch

Chủ động và thích ứng trận này,

“Qua cầu đừng để gió bay”

Tổ tiên đã dạy bấy nay xứ mình!

 

Một biển Đông hoà bình hữu nghị

Mười quốc gia nhất trí một phen,

Mái nhà chung nóc Asean

Cộng đồng quốc tế luận bàn đồng thanh!

 

Hành tinh xanh đó là nguyện ước

Trước tiên phải chú trọng câu này:

“Mười năm thì phải trồng cây

“Trăm năm” thì phải chung tay “trồng người”!

 

Chờ đại hội : Nụ cười đại chúng

Đừng tặng hoa rồi lại “nhúng chàm”

Tam độc là “si, sân, tham”

“Thành công tốt đẹp” bao hàm vị lai !

 

Nhìn phía trước: Tương lai sáng tối ?

Là lúc này tìm lối chọn người,

“Dụng nhân như dụng mộc” thôi:

Loại ngay “lươn chạch”-Chọn người xứng danh!

 

Sáu mươi ba tỉnh, thành đại hội

Nước hùng cường-Nguồn cội từ đây,

Đừng để còng phải tra tay

Giở lại văn kiện hỏi này :”Thành công”?

 

Ngẫm thật kỹ: ”Vô thường, vô ngã”

Hiểu cho tường: Có cả giang san,

Triết lý kinh Phật luận bàn

Mong sao cho Đảng vẻ vang Cụ Hồ!

 

Mong cơ đồ Việt Nam cường thịnh

Vận hội và định mệnh Rồng Tiên,

Hãy chọn cho được người hiền

“Nhân quả báo ứng”: Xướng tên sau này ./.

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo