Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 134

0
430
PGO -

 

Khúc thiền ca về Liên hợp quốc

Cả toàn cầu ngọn đuốc soi chung,

Thủ tướng gửi thông điệp mừng

Bảy lăm năm một chặng đường vẻ vang!

 

Là trung tâm điều hành, điều phối

Mọi hành động của các quốc gia,

Hoà bình hữu nghị phải là:

Hợp tác phát triển-Phải là đa phương.

 

Những bất ổn“cường quyền chính trị”

Những cạnh tranh nước lớn khôn lường,

Việt Nam tiêu chí đa phương

Coi Liên hợp quốc là đường đi chung.

 

Trong đại dịch phải cùng đoàn kết

Để an yên thế giới hoà bình,

Chân lý Cụ Hồ Chí Minh:

“Tự do độc lập”-Tôn vinh nào bằng!

 

Là thành viên nêu cao trách nhiệm

Việt Nam nguyện làm hết sức mình,

Góp phần gìn giữ hoà bình

Tăng cường đoàn kết ,chứng minh rõ ràng!

 

Liên hợp quốc nhận ghi cống hiến

Kinh điển Phật triết lý tuyệt vời,

Phật đản- Vesak khắp nơi

Đó là giá trị tuyệt vời : Tôn vinh!

 

Giữ hoà bình ấy là chống giặc

Chống mắc lây dịch: Giữ hoà bình,

Từ-Bi-Hỷ-Xả : Vắc-xin

Chống giặc, chống dịch: Hoà bình, an yên!

 

Khúc thiền ca mong Liên hợp quốc

Thúc đẩy nhanh thuốc để phòng ngừa,

Kêu gọi đẩy mạnh là vừa

Toàn cầu Nông nghiệp phải đưa luận bàn!

 

Phải “Tích cốc phòng cơ” và phải:

” Tích y đề phòng bị lúc hàn”!

Vô thường, vô ngã : Niết Bàn

“Tam pháp ấn “ ngày càng sáng soi!

 

Luật nhân quả đó là chân lý

Mục tiêu thiên niên kỷ tuyệt vời,

Bảy lăm năm một cuộc đời

Liên hợp quốc mãi là người đắp xây!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo