Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 133

0
706
PGO -

Khi Việt Nam dịch đà kiểm soát

Thì toàn cầu bùng phát khắp nơi,

Hoa Kỳ, Ấn Độ tơi bời

Đức , Pháp, Anh,Tiệp…những nơi tăng dần!

 

Ba mốt triệu,hơn hai sáu vạn

Là số ca mắc nhiễm toàn cầu,

Chín sáu vạn rưỡi nỗi sầu

Thương thay vì dịch mà mau lìa đời!

 

Thế mới biết: Dịch này Vũ Hán

Không chặn chăn, phát tán trăm bề,

Châu Âu lại bị “nhiêu khê”

Chỉ vì thành quả, hả hê, coi thường!

 

Phải xác định trường kỳ chống dịch!

Kịch bản là “tương thích, nới dần”,

Ví như trận bóng: Giữ sân

Việt Nam càng phải thắt dần”vòng vây”!

 

Phải khép chặt vòng vây ngăn dịch

Xử thật nghiêm kẻ địch trong nhà:

Hám tiền : Nhập cảnh lậu qua

Bao che, chứa chấp,cũng là Việt gian!

 

Dịch và giặc nguy nan vô kể

Nguy cơ này không thể coi thường!

Bình yên Tổ quốc-Quê hương

Vừa phòng ,vừa chống tai ương nhớ là.

 

Phải cảnh giác-Nhà nhà nhớ lấy!

Cần lên tiếng khi thấy bất thương,

Cư dân suốt nẻo biên cương

Thấy hiện tượng lạ- Nhớ đường báo ngay!

 

Thành quả đến lúc này không nhỏ

Có công lao chiến sĩ, đồng bào

Nâng niu kỳ tích lẽ nào

Vì mất cảnh giác để vào nguy nan(?!)

 

Vừa chống dịch luận bàn Đại hội

Việc dùng người , đang đợi trả lời,

Mong sao kết quả từng nơi:

Lụa chọn ,đừng để những người vô tâm…

 

Một nhiệm kỳ năm năm không ngắn

Đại hội cần thẳng thắn rõ ràng:

Chọn người “Tế thế kinh bang”

Đừng để lươn chạch ”Lọt sàng xuống nia”!

 

Hồ sơ kia: Biết bao đại án

Bao tiền ngàn bạc vạn của Dân,

Dùng người quên chữ “Kiệm-Cần”

Để cho một lũ tham sân lộng hành!

 

Sai thì sửa-Tu hành là sửa

Toàn Dân chờ lời hứa minh anh,

Như Lai Đức Phật Cao Xanh

Bấy lâu cụ Tổng đã hành Như Lai!

 

Đức và Tài cả hai đều trọng

Hãy chọn người luôn chống tham si

Những người vô lượng từ bi

Vô lượng hỷ xả: Muôn khi Dân cần!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo