Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 131

0
1073
PGO -

Khúc thiền ca một trăm ba mốt

Tin tốt là Cô-vít tạm yên,

Bão sẽ đổ bộ đất liền

Các tỉnh duyên hải của miền Trung ta!

 

“Chiếc đòn gánh” hai đầu đất nước

Thương miền Trung, đi trước về sau,

Tin rằng : Cơn bão mặc dầu

Dự báo rất mạnh-Nhưng mau yếu dần!

 

Gió ơi gió: Gió cần đổi hướng!

Hãy làm cơn gió chướng đầu Thu,

Giông bão hãy thổi vù vù

Thổi bay, thổi mạnh quân thù ngoài khơi!

 

Vào đất liền dạo chơi thôi nhé

Đừng gầm ré như ở ngoài khơi,

Hãy làm cơn gió mát thôi

Đủ gỡ tóc rối cuộc đời gió ơi!

 

Dịch Cô-vít tơi bời khắp chốn

Cả toàn cầu khốn đốn trăm bề,

Chín mươi lăm vạn ra đi

Thiền ca viết khúc từ bi hỡi người!

 

Mười sáu ngày Việt Nam liên tiếp

Không có ca mắc nhiễm cộng đồng,

“Chống dịch, chống giặc” thành công

Phục hồi kinh tế chờ mong tốt lành!

 

Hy vọng về bức tranh kinh tế

Đến cuối năm sẽ sáng gam màu,

Tự do thương mại châu Âu

Thị trường rộng mở bền lâu an toàn!

 

Anh, Pháp, Đức gửi công hàm mới

Nêu lập trường liên đới Biển Đông,

Vô thường: Sắc sắc , không không

Tự do hàng hải Biển Đông-Toàn cầu!

 

Cả năm châu trong cơn đại dịch

Ngẫm cho cùng: Kịch bản vô thướng!

Có ông Bụt giữa đời thường [*]

Bố thí trăm tỷ, tình thương vô bờ!

 

Tứ vô lượng: Từ-Bi-Hỷ-Xả

Cho đi là có cả muôn đời!

Ông Bùi Công Hiệp sáng ngời

Như vị Bụt sống giữa đời đẹp sao!

 

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo