Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 129

0
342
PGO -

Khúc thiền ca vô thường, vô ngã

Là khi ta sẽ có Niết Bàn,

Vẫn còn bề bộn, ngổn ngang

Tấm gương “hỷ xả” bản làng soi chung!

 

Xin “chấm phá” để cùng biết rõ [*]

Ông Minh Thiết ở tỉnh Hoà Bình,

Nghĩa trang dòng tộc, gia đình

Tự nguyện đem hiến, học sinh có trường!

 

Đức Phật dạy: Vô thường-Biến đổi

Còn vô ngã: Tất cả tương liên,

Gương sáng-Ông Thiết gieo duyên

Trợ cho Nhân tốt, Quả nên Phúc lành!

 

Đại dịch đang hoành hành khắp chốn

Riêng Việt Nam là chốn an lành,

Phải chăng từ ngút cao xanh

Cho ta Phước báu-Ngọn ngành Tổ Tiên?

 

Cả đất nước mọi miền thông suốt

“Gươm trí tuệ” cần tuốt sáng loà,

Phục hồi kinh tế thiền ca

Tư duy sáng tạo muôn nhà lạc an!

 

Mùa đại hội luận bàn nhân sự

Việc dùng người, “cắt cử trông coi”

Lắng nghe ý kiến muôn nơi

Đừng để “lươn  chạch”vô nơi chức quyền!

 

Hãy rà soát từ trên xuống dưới

“Lươn, chạch” từng đào bới do đâu?

Tại sao lại lắm “bầy sâu”?

“Dụng nhân, dụng mộc” là câu tiền hiền!

 

Đức Phật dạy: Muốn miền an lạc

Hãy tránh xa bạc ác sân si,

Chỉ có “hỷ xả từ bi”

Tứ vô lượng ấy-Muôn khi Niết Bàn!

 

Cụ Hồ dạy: Đã là đấy tớ

Phải luôn luôn gắn bó với Dân,

Cần, kiệm-Liêm chính, đừng sân

Chí Công-Việc nước: phải cần vô tư!

 

Chữ vô tư ấy là vô ngã

Phật-Cụ Hồ nói cả hết rồi,

Tu là phải sửa đó thôi

Cớ sao “đắc quả”những người chưa tu(?!)

 

Tu mùa dịch, tu mùa đại hội

Tạo niềm tin phấn khởi muôn nhà,

Hãy loại thẳng cánh gần xa

Dư luận phát giác, báo đà gióng chuông!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*] http://daidoanket.vn/hien-ca-nghia-dia-dong-ho-de-doi-lay-truong-hoc-cho-que-nha-507423.html