Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 123

0
1026
PGO -

Sau bốn tuần tập trung chống dịch

Đến hôm nay ổn định tình hình,

Đà Nẵng khởi sắc lung linh

Hàng không, đường sắt chuyển mình bốn phương.

 

Vẫn còn đó “lăn tăn” đôi chuyện:

Nghịch lý là Đà Nẵng bình thường,

Cớ gì một số địa phương

Lấy cớ phòng dịch “Vấn vương” Đà thành?

 

Phải chăng suốt bốn tuần chống dịch

Ngôn từ chưa tương thích khi dùng:

Nào là “Ổ dịch”…lung tung [*]

Trở thành “Ngoáo ộp” khi dùng từ sai?

 

Sai thì sửa-Truyền thông báo chí

Cả những vị lãnh đạo phát ngôn,

Ái ngữ chú trọng lời khôn

“Ổ dịch” Đà Nẵng-Phát ngôn sai lầm!

 

Mới tuần trước Tây Hồ- Hà Nội

Biển ghi là “Từ chối Đà thành”(?!)

Đồng Nai “Bộ hạ” lanh chanh

“Giám sát chặt chẽ” Đà thành đến đi?

 

Hãy vứt bỏ tư duy cát cứ

Và lỏi khôn, tôi tớ nịnh thần

“Chống dịch, chống giặc” toàn dân

Từ trên xuống dưới, đâu cần ta đây?!

 

Hậu đại dịch-Tập trung suy nghĩ:

Bó đũa bền-Sức mạnh toàn Dân,

Giao thông-Kết nối-Hậu cần

Logistic đó phải cần phát huy!

 

Tứ vô lượng: Từ-Bi-Hỷ-Xả

Tâm an lành: Tất cả lúc này

Đà Nẵng có dịch mới hay:

Hàng triệu du khách mùa này: Hàn giang(!?)

 

Không có dịch Đà thành số liệu?

Khách thập phương hàng triệu đến đây?

Báo nào đưa số liệu này

Cho ngành Du lịch nơi đây được nhờ?

 

Thế mà mới giãn ngăn mấy bữa

Loạn tin, bài phán phứa “Ổ” rồi

Cũng là bài học: Hỡi ôi !

Khẩu nghiệp: Dùng chữ phải nơi, phải thì (!)

 

Gươm trí tuệ- Từ, Bi, Hỷ, Xả

Là phép màu cho cả nhân quần

Chia buồn tám chín vạn thân [**]

Hơn hai bẩy triệu đang cần thuốc thang!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*] https://www.google.com.vn/search?q=định+nghĩ+ổ+dịch+%3F&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=vi-vn&client=safari

[**] https://m.baomoi.com/events/coronavirus.epi