Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 122

0
980
PGO -

Cuộc chia tay nghĩa tình sâu nặng
Của bà con Đà Nẫng hôm nay
Thiền ca viết khúc tỏ bày,
Tri ân tất cả tình dày, nghĩa sâu.

Tổ quốc gọi đi đầu chống dịch
Nhóm thầy thuốc nhắm đích Đà thành,
“Bồ Tát” áo trắng áo xanh
Vì Dân dâng hiến-Quên  sinh mạng mình.

Nay Đà Nẵng tình hình đã ổn
Cuộc chia tay khiêm tốn, nhẹ nhàng
Níu chân ngày tháng cưu mang
Những vị Bồ Tát chứa chan ân tình!

Bốn tuần với nghĩa tình sâu nặng
Phút chia tay ai chẳng nghẹn ngào,
Bà con, đồng chí, đồng bào
Khắc ghi kỷ niệm dâng trào tri ân!

Dịch Vũ Hán nói về Ấn Độ
Hai bốn giờ hơn chín vạn người,
Mắc nhiễm đại dịch hỡi ôi!
Nguy cơ còn đó-Chớ thời chủ quan!

Nhìn tổng quát trên toàn thế giới
Vẫn niềm tin chờ đợi Vắcxin,
Phác đồ y tế giữ gìn
Giữ tâm an lạc cho mình an yên!

Đừng ngạc nhiên khi nhìn số liệu :
Hai bảy triệu lẻ tám vạn năm,
Nhiễm mắc nào có xa xăm
Tám mươi tám vạn, lẻ năm qua đời!

Ngẫm trên đời: Vô thường, Vô ngã
Định luật chung tất cả muôn loài!
Quán chiếu, thấu triệt luật này:
Nhân gia rồi sẽ có ngày ung dung!

Phật giác ngộ vô cùng ,vô tận
Kiến-Ngộ-Tri, tận mắt, tận tai
Những lời truyền của Như Lai
Hai sáu thế kỷ- Thiên tài diệu vi!

Tứ vô lượng : Từ-Bi-Hỷ-Xả
Là phép màu tất cả tư duy,
“Tam độc”- Là tham sân si
Ngọn nguồn đau khổ-Muôn khi cõi đời!

Buổi đại dịch rối bời bao chuyện
Mùa Vu Lan lo bến an yên,
Từ-Bi-Hỷ-Xả : Bụt- Tiên
Làm lành, tránh dữ: An yên mọi bề!

Đốt vàng mã: “Đất lề quê thói”(?)
Cần bỏ nhanh khi khói “hao tiền”,
Ngàn năm ở xứ Rồng-Tiên
“Giữ tâm,giữ tính”-Thường xuyên mới là!

Đốt vàng mã-Ấy là tà kiến
Là dị đoan- Ô nhiễm môi trường,
Của cải vật chất coi thường
Trái lời Đức Phật: Nhiễu nhương, phí tiền!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo